• Alle ansatte får kontinuerlig oppdateringer rundt smittevern, tilpasset sitt arbeid og arbeidssted.
  • Alle ansatte gjennomfører og har tilgang til ulike smittevernkurs gjennom vår elektroniske læringsportal. Dette gjelder både smittevern-rutiner og riktig bruk av smittevernutstyr.
  • Mio BPA har foretatt en risikovurdering i alle våre ordninger, og har en egen beredskapsplan på hver enkelt.
  • For de av våre kunder som er ekstra sårbare for fravær av assistanse, har vi tett dialog med kommunen og felles beredskapsplan.
  • Alle våre ansatte skal være ekstra årvåkne på symptomer på luftveissykdom, og skal ikke gå på jobb hvis de har symptomer som hoste, feber eller sår hals.
  • Vi jobber fortløpende med rekruttering og bemanning.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.