Mio BPA har foretatt en risikovurdering av alle våre brukere, og har en egen beredskapsplan på hver enkelt.

For de av våre kunder som er ekstra sårbare for fravær av assistanse, har vi tett dialog med kommunen og felles beredskapsplan.

Alle våre ansatte skal være ekstra årvåkne på symptomer på luftveissykdom, og skal ikke gå på jobb hvis de har symptomer som hoste, feber eller sår hals.

Vi har strammet inn rutinene ytterligere, både internt og eksternt. Vi har innført reiseforbud for alle ansatte, samt inndratt ferie for alle i denne kritiske perioden. Vi jobber fortløpende med rekruttering og bemanning.

Vårt kriseteam består blant annet av sykepleier og lege, samt flere fra ledelsen. Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i prosessen, og følger råd og endringer i henhold til anbefalinger fra offentlige myndigheter.

Teamet gir også råd og instruksjoner for best mulig beskyttelse av de av våre brukere som er klassifisert som høyrisikogrupper.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder nina.bjorun@mio.no, eller pr telefon 934 11 388.