Opplæring og oppfølging av ansatte

Alle ansatte får kontinuerlig oppdateringer rundt smittevern, tilpasset sitt arbeid og arbeidssted.

Alle ansatte gjennomfører og har tilgang til ulike smittevernkurs gjennom vår elektroniske læringsportal. Dette gjelder både smittevern-rutiner og riktig bruk av smittevernutstyr.

Ønsker du å lese mer om FHIs retningslinjer for oss som er helsepersonell kan du gjøre det her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-hjemmetjenesten/?term=&h=1)

 

For deg som er pårørende

Å være pårørende i denne perioden kan være krevende. Vi opptatt av at pårørende skal føle seg trygge på at Mio tar de nødvendige forhåndsregler, slik at de du er glad alltid blir godt ivaretatt.

Derfor er vi tilgjengelige på telefon for en prat, rådgivning eller spørsmål, slik at du som pårørende aldri skal sitte med spørsmål eller usikkerhet.

 

Vi kan bistå med trygg omsorg

I denne perioden er enda flere eldre som trenger hjelp, fordi de som til vanlig blir fulgt opp av nærmeste familie har fått besøksforbud.

Mio omsorg kan levere tjenester en gang, i en kort periode eller på ubestemt tid.

Dette er fordi vi er opptatt av å bidra, hjelpe og forbedre hverdagen til de kun som har et behov for bistand akkurat nå og til de som har et langvarig behov.

 

Vi er opptatt av din trygghet. Har du som bruker, pårørende eller ansatt spørsmål? Kontakt oss på mail eller telefon.