• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

 

Møt vår BPA-rådgiver Karoline

Karoline Myrland Hagen (28) har en datter med dyskinetisk cerebral parese. Når Ine var 18 måneder kunne hun ikke krabbe, gå eller spise selv, og foreldrene forstod tidlig at de hadde behov for assistanse hjemme. I dag har Karoline BPA for datteren, og bistår andre i lignende situasjon med kartlegging av behov, søknad, eventuelle klageprosesser og møter med kommune.

Karoline har personlig erfaring med BPA gjennom å være arbeidsleder for BPA-ordningen til datteren Ine på 4 år. Hun har nå vært arbeidsleder i over 1 år og startet som rådgiver i Mio BPA i 2021. Karolines ekspertise ligger i BPA for barn, noe hun virkelig brenner for. Dette personlige engasjementet bruker Karoline også inn i vervet som styremedlem i organisasjonen Løvemammaene, en frivillig organisasjon som kjemper for å styrke og bevare funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge. Hun tror på at åpenhet rundt hverdagen med et funksjonshemmet barn skaper forståelse, aksept og samhold.

– Jeg bistår med alt en måtte lure på som enten fersk eller erfaren søker. Min personlige erfaring som arbeidsleder for mitt barn har skapt et ekstra engasjement når det kommer til BPA for barn. Jeg mener at det er kritisk for familier med funksjonshemmede og syke barn å få på plass BPA så tidlig som mulig, om dette er en ordning som passer familiens behov og ønsker, forteller Karoline

 

Stor forskjell med BPA

Før vi fikk BPA var det veldig lite tid til å drive med egne interesser. Det å bistå og hjelpe datteren mi tok veldig mye tid og krefter, og vi savnet avlastning i form av barnepass. Allerede på den tiden burde vi ha fått assistanse og avlastning, men kommunen mente vi ikke hadde krav på det siden hun var så liten. Vi søkte også om omsorgsstønad fra kommunen i 2018, men fikk avslag. Forskjellen på å være forelder med og uten BPA er enormt stor. Uten BPA levde jeg et mye mer isolert liv og det var vanskelig å sette av tid til å prioritere seg selv.

Nå som vi har BPA er det mye enklere å planlegge hverdagen og sette av tid til å gjøre det jeg ønsker. Det å ha BPA i min hverdag gir meg større frihet til å kun være mamma. Jeg kan også opprettholde et sosialt liv og ha fokus på å gjøre ting for meg selv samtidig som jeg vet at Ine har det godt sammen med en trygg assistent. Jeg har også mye større fleksibilitet i jobben min med BPA fordi jeg har assistenter som kan steppe inn på kort varsel ved behov i en hektisk jobbhverdag, sier Karoline.

 

Bestemmer selv når, hvor og hvem 

– Jeg fikk høre om BPA gjennom mitt nettverk som nestleder i Løvemammaene. Der ble jeg kjent med familier som har BPA, og jeg skjønte fort at dette er en tjeneste som passet perfekt for vår situasjon. Vi ønsket ikke å bruke avlastningsbolig/familie, men ønsket å styre selv når, hvor og hvem som skulle utføre assistansen. Jeg ønsket å ha BPA fordi jeg kan være arbeidsleder for min datters ordning. Jeg elsker at jeg selv kan bestemme hvem som skal jobbe med min datter, hvor og når jobben skal utføres og at alt foregår på våre premisser, sier Karoline.

 

Blir selvstendig 

– Det å ha BPA i Ine sin hverdag gir henne muligheten til å utforske og utvikle seg uten å være avhengig av foreldrene sine. Som andre funksjonsfriske 4-åringer kan hun klare ting selv ved hjelp av en assistent som kjenner henne godt og som hun føler seg trygg på. For Ine er det viktig å ha en følelse av selvstendighet. Hun ønsker å klare ting selv, men må ofte be om hjelp. Da er det kjekt å kunne spørre en assistent om hjelp istedenfor mamma. Uten BPA ville det vært vanskelig for Ine å føle på denne selvstendigheten, forteller Karoline.

 

Et unikt likestillingsverktøy

– For oss foreldre var det ikke noe problem å ha assistenter i huset. Vi var nøye på å velge ut personer som vi kom personlig godt overens med. Jeg opplever det å ha BPA som en enorm ressurs og lettelse i hverdagen. BPA er viktig fordi det gir mennesker mulighet og frihet til å bestemme over eget liv. Det er et unikt likestillingsverktøy som gjør det mulig for mennesker å leve ut ifra egne ønsker og behov, sier Karoline.

 

Snakk med noen som har peiling

– Om man ikke helt skjønner hva BPA er, spør de som har god peiling i form av leverandører eller andre som har BPA. Om du lurer på om BPA er noe som passer for din situasjon så anbefaler jeg at du tar et møte med en av våre dyktige og engasjerte rådgivere. Da jeg selv vurderte å søke BPA var det til stor hjelp å snakke med andre som hadde erfaring med å drifte en BPA-ordning, oppfordrer Karoline.

Ta kontakt med meg

Karoline Myrland Hagen, BPA-rådgiver

402 33 745

karoline.hagen@mio.no

- Det å ha BPA i Ine sin hverdag gir henne muligheten til å utforske og utvikle seg uten å være avhengig av foreldrene sine. Som andre funksjonsfriske 4-åringer kan hun klare ting selv ved hjelp av en assistent som kjenner henne godt og som hun føler seg trygg på.