• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

 

 

Møt vår BPA-rådgiver Lena

Lena (56) bor i Oslo og har lang erfaring som BPA-rådgiver. For henne er selvbestemmelse, frihet og mulighet til egenutvikling det hun ser som det viktigste med BPA.

– Om du er født med en funksjonsnedsettelse eller erverver det skal du kunne ha mulighet til å leve ditt liv, ha lov til å drømme og realisere drømmer, men også lov til å gjøre feil og gå på trynet. BPA gir også mulighet for å få viktig erfaringskompetanse som vi alle trenger for å utvikle oss.

 

Rett til eget liv gjennom BPA

Lena brenner for at andre skal få lov til å vokse og utvikle seg og utnytte sitt potensiale. Engasjementet for BPA fikk hun fordi hun hadde unge nærstående og bekjente som fikk akutte assistansebehov på grunn av sykdom eller ulykker. Etter å ha opplevd at unge mennesker på rundt 20 år ble plassert på sykehjem og andre institusjoner mot deres og familiens vilje, ble engasjementet enda sterkere. Lena har vært med som støttespiller og bidragsyter, for å kjempe frem at man skulle få rett til eget liv gjennom BPA. Hjemmesykepleie er ikke beregnet for yngre aldersgrupper, og har ikke i seg tjenester for et aktivt liv.

-Jeg har nok et ekstra fokus på at familier med barn som trenger assistanse skal kunne la barna løsrive seg fra foreldre, bli selvstendige og kunne klargjøre seg til å bli voksne og leve for seg selv med assistanse, sier Lena. -Det betyr ikke at man som foreldre skal ut av livet deres, men man skal få være mamma/pappa og ikke daglig assistent. Og man skal få lov å være kjærester og selvstendige mennesker i tillegg.

 

Lenas kampsak

-En «kampsak» som virkelig får i gang kjemperen i meg er at barn med funksjonsnedsettelser som er eldre enn vanlig SFO nivå, nektes BPA som alternativ til SFO. Det gir ingen mening i å tvinge et barn på 11 år til å sitte å perle igjen inne på skolen med barn som er langt yngre, kun fordi der fins et tilbud som varer flere år fordi du har en funksjonsnedsettelse. Når alle jevngamle er gått hjem fra skolen, drar på aktiviteter og er sammen og verken barnet eller foreldrene ønsker det skaper dette stigmatisering, og forhindrer den sosiale kompetansebyggingen man er avhengig av. Jeg fikk gleden av å vinne en slik kamp på vegne av en ung sterk jente, det ga mersmak.

-Det beste med jobben som BPA-rådgiver er å se at mennesker gjennom BPA kan få lov til å ta livet sitt i bruk – rett og slett leve.

Snakk med meg om BPA

Lena E. Bjørklund, BPA-rådgiver

90 69 06 11

lenaelbj@gmail.com

- Om du er født med en funksjonsnedsettelse eller erverver det skal du kunne ha mulighet til å leve ditt liv, ha lov til å drømme og realisere drømmer, men også lov til å gjøre feil og gå på trynet. BPA gir også mulighet for å få viktig erfaringskompetanse som vi alle trenger for å utvikle oss.