Alle assistenter får et generelt tillegg på 22 425 kroner fra 1. april 2024. Det betyr en timeøkning på 11,50 kroner for de som jobber 37,5 timers uke og 12,15 kroner for de som har 35,5 timers uke. Minstelønnssatsen øker til 402 441 kroner, noe som tilsvarer 206,38 kroner per time for 37,5 timers uke og 218,01 kroner per time for 35,5 timers uke.

Kort om oppgjøret:

  • Generelt tillegg på 22 425 kroner til alle i 100% stilling
  • Økt minstelønn til 402 441 kroner for 100% stilling
  • Ny ansiennitetsstige som gir høyere lønn til de med lengre erfaring

Tidligere hadde ikke personlige assistenter en sikret ansiennitetsstige i Landsoverenskomsten for BPA. Fra 1. september 2024 blir dette innført.

– En ansiennitetsstige belønner de trygge og stabile ansatte, sier forhandlingsleder Karianne Hansen Heien. – Tidligere var det ingen tariffbeskyttelse i lønn enten du hadde 1 eller 20 års erfaring i jobben. Nå blir de med verdifull erfaring sikret bedre lønn, sier hun.