• 22 50 60 60

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Mios samarbeidspartnere

Våre utvalgte strategiske samarbeidspartnere er aktører vi jobber tett med. Sammen drar vi nytte av hverandres kompetanse og ressurser.

Mio BPA ønsker å være en kunnskapsrik og aktuell leverandør. Dette gjør vi ved å stimulere til aktiviteter og tilbud til alle som er engasjert i BPA. Vi bidrar med informasjon og foredragsvirksomhet til alle som ønsker det, og vi samarbeider med offentlige etater, organisasjoner, lag og bedrifter om opplysningsarbeid over hele Norge. Vi er til enhver tid oppdatert på den politiske dagsorden når det gjelder BPA og vil være en pådriver i dette arbeidet.

Våre utvalgte strategiske samarbeidspartnere er aktører vi jobber tett med for å bidra til aktivitet og innovative tjenester. Sammen drar vi nytte av hverandres kompetanse og ressurser. Vi samarbeider også med utvalgte partnere om verdiskapende prosjekter.

 

Våre samarbeidspartnere

Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen er en privat ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv.

Stiftelsens arbeid er landsdekkende, og skal supplere og forsterke tilbudet i den offentlig finansierte helsetjenesten. Vi forener faglig kompetanse med likepersonarbeid gjennom egne prosjekter som fremmer mestring, innovasjon og utvikling av ny teknologi som gir nye muligheter for våre målgrupper og gjennom forskningsprosjekter i samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer som bringer rehabiliteringsfeltet fremover.

I tillegg er stiftelsen en tydelig samfunnsaktør som skal engasjere til debatt, øke kunnskap om muligheter for våre målgrupper og dele informasjon til personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom og deres pårørende, kommunehelsetjenesten samt politikere og myndighetsapparatet.

Åse Gilleberg har en sønn med Downs Syndrom, og startet Louies Leker for å lage et tilrettelagt idrettsevent for alle, uansett funksjonsnivå. Arrangementet har blitt en kjær tradisjon og avholdes en gang i året. Det blir arrangert hinderløype og et løp som er tilpasset deltakernes funksjonsnivå. Målsetningen for tiltaket er å skape idrettsglede, danne samhold, skape relasjoner samt fremme både fysisk og psykisk helse hos en gruppe som ofte faller utenfor.

 

Prosjektpartnere

SPISS er et selskap som ble startet i år 2000 av Torill Fjæran-Granum. Siden 2007 har hun hatt ulike samarbeidspartnere som alle jobber under SPISS-paraplyen. Navnet SPISS skal lede tanken mot spisskompetanse og logoen er som en del av regnbuen, og beskriver at autisme kan ha mange ansikter.

SPISS tilbyr konkret og målrettet opplæring og veiledning til lærere og andre fagpersoner, familier og autister i alle aldre over hele autismespekteret og i hele Norge.

Den Norske Turistforening (DNT) jobber aktivt med å gjøre friluftslivet tilgjengelig for flere. De tilbyr tilrettelagte turer gjennom Klart det går! men ønsker også å ha et bra tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse som vil dra på tur på egenhånd. DNT har mer enn 580 hytter på fjellet, i skogen, ved kysten og i nærområdet. Hyttene er drevet av DNT lokalforeninger og turlag, og det finnes ulike kategorier hytter. Mange av hyttene kan man kjøre helt frem til, og noen er tilrettelagt og tilgjengelige med rullestol.