• 22 50 60 60

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Aktsomhetsvurdering

Fra 1. juli 2023 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Mio er omfattet av loven.

Overordnet mål:

Mio fremmer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Retningslinjer for ansvarlighet:

På hvilken måte bidrar Mio til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Interne forhold

Mio er et selskap som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helse og omsorgstjenester. Våre ansatte er vår største og viktigste ressurs. Alle ansatte i Mio har signert arbeidskontrakt og har tilbud om årlig medarbeidersamtale. Det gjennomføres AMU-møter flere ganger årlig og vernerunde 1 gang årlig. Dette er viktige momenter for å avdekke og følge opp eventuelle interne brudd på anstendige arbeidsforhold. Mio BPA er fra 01. juni 2023 tilknyttet tariff for sine ansatte.

Alle ansatte har gjennom intranett tilgang til å sende inn ulike forbedringer; avvik, risiko, mulighet, ros og klage. Alle ansatte har gjennom intranett også tilgang til ulike kvalitetsdokumenter som definerer arbeidsforholdet. Alle ansatte har tilgang til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, gjennom ekstern link. Man kan velge å varsle anonymt.

Eksterne forhold

Mio leverer tjenester i form av å være en tjenesteleverandør innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helse og omsorgstjenester. Mio har flere og ulike samarbeidspartnere og leverandører. Mio sender årlig ut leverandørevalueringsskjema til alle sine leverandører. Gjennom leverandørevalueringsskjema bekrefter leverandør at varer Mio kjøper er i samsvar med åpenhetslovens premisser; leverandøren må kunne vise til at de har gjort sin egen aktsomhetsvurdering. Dersom leverandør ikke kan fremlegge dette, opprettes tiltak basert på risiko knyttet til den enkelte leverandøren.

Mio er ISO-sertifisert: 14001 Miljø og 9001 Kvalitet. Det gjennomføres årlig intern og ekstern revisjon av våre styringssystemer. Pr i dag har Mio ikke avdekket noen risiko direkte knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og som er av en slik art at tiltak må settes inn eller følges opp.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du spørsmål?

Send spørsmål til : kirsti.rydningen@mio.no. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.