• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Hvorfor Mio BPA?

Mio er en av Norges største leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Vi har levert et bredt spekter av tjenester til personer med funksjonsnedsettelser og eldre i nesten 130 norske kommuner siden 2010, og har erfaring med BPA til barn, ungdom, voksne og eldre med ulike funksjonsnedsettelser, både fysiske og kognitive.

Mio BPA har mer enn 1 300 ansatte og et genuint ønske om å bidra til å gi andre et bedre liv. Vi er 100 prosent norskeid og leverer over hele landet. Vi har som formål at våre kunder skal få leve det livet de selv ønsker med færrest mulig begrensninger.

BPA trenger ikke være vanskelig  

 

BPA har fått et litt ufortjent rykte på seg for å være vanskelig; vanskelig å søke om, vanskelig å få, vanskelig å administrere, vanskelig å bemanne, vanskelig å drifte. Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis trenger å være slik.

I Mio har vi egne rådgivere med lang arbeidsledererfaring som hjelper deg å skrive en god BPA-søknad, en søknad som øker sjansen for at du får akkurat det vedtaket du trenger og ønsker deg. Du får din egen, personlige BPA-koordinator og den opplæringen du trenger for selv å kunne lede BPA-ordningen din i det daglige. Vi tar oss av det rent administrative, som lønn, pensjon, skatt, feriepenger, HMS og alt det andre.

Du velger selv dine egne assistenter, men vi bistår deg i rekrutteringen av assistenter, både faste og vikarer, og sørger for at politiattest, arbeidskontrakt, skattekort og grunnleggende assistentopplæring er på plass.

Vi har gode arbeidslederverktøy som gir deg full styring og kontroll over din egen ordning, og utgiftsdekning for kostnader som oppstår som følge av assistansen din.

Og skulle det være noe du lurer på underveis, er vi bare en telefonsamtale, en epost eller en tekstmelding unna.

Formålet med BPA er å gi deg større frihet og mulighet til selv å styre din egen hverdag og leve det livet du vil ha. Jobben vår er å tilrettelegge for dette. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. Vår oppgave er å ordne resten. 

«MIO BPA har blitt vurdert som best på kvalitet […]. De synliggjør svært god oppgaveforståelse der brukermedvirkning og personvern er godt ivaretatt. Videre viser de til gode rutiner og systemer for opplæring av både arbeidsleder og assistenter.» 

– Kjersti Norheim, leder for hjemmetjenesten, Horten kommune

 

Les mer om hvorfor en skal ha BPA i linken under: