• 45 05 45 05

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Hjemmesykepleie

Har du eller dine behov for omsorg og pleie i hjemmet? Våre sykepleiere og helsefagarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse.

Mange av oss kommer til et sted i livet der vi har behov for hjelp og støtte i hverdagen. Vi i Mio tilbyr profesjonell og engasjert oppfølging for alle som ønsker en hjelpende hånd.

 

Du bestemmer

Du bestemmer hva du vil ha hjelp til, hvor ofte vi skal komme og når du vil at vi skal komme. Det er en fast person som kommer der du er. Det kan være på sykehjem, omsorgsleilighet eller eget hjem.

 

Hjemmesykepleie

Behovene er forskjellige. Noen trenger veiledning i et sykdomsforløp. Andre har behov for ledsager til avtaler og aktiviteter. Vi hjelper også med personlig stell og ulike praktiske oppgaver. Din faste sykepleier vil kjenne deg og dine behov.

 

Fysioterapeut

Vi er opptatt av at mennesker skal ha en trygg men også aktiv alderdom. Derfor har vi egne fysioterapeuter som kan bistå deg med trening og øvelser for forebygging og rehabilitering.

 

Omsorg og pleie den siste tiden før livets slutt

Vi kan være der for deg og dine i denne fasen slik at dere får en ekstra trygghet hjemme. I tillegg kan vi ha kontakt med fastlege, og bidra med råd og innspill.

 

Demens – behov for hjelp og veiledning?

Demens påvirker også familie og venner. Med mer kunnskap om demens blir det lettere å håndtere utfordringene dere møter som følge av sykdommen.

 

Eksempler på hjemmesykepleietjenester

  • Personlig stell
  • Sårbehandling
  • Hjelp med medisiner
  • Blodtrykksmålig
  • Vaksinering
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver knyttet til din sykdom på egenhånd