• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

BPA for voksne

BPA gir deg større frihet og mulighet til å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som innebærer at folk med funksjonsnedsettelser kan leve et mer selvstendig og aktivt liv. Denne ordningen gir deg muligheten til å ta kontroll over egen hverdag og bistand, i stedet for å være avhengig av tradisjonelle omsorgstjenester.

Økt selvstendighet og kontroll

Gjennom BPA får du rollen som arbeidsleder, noe som innebærer friheten til å bestemme hvem som skal være assistent, samt hva, hvor og når assistansen skal utføres. Dette fører til økt selvstendighet i hverdagen og gir større kontroll over egne tjenester.

Bedre livskvalitet

Med muligheten til å tilpasse assistansen etter egne behov og ønsker, vil du oppleve en betydelig forbedring i livskvaliteten din. Dette omfatter aspekter som sosial deltakelse, utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter, som alle er viktige for en meningsfylt tilværelse.

Økt fleksibilitet

BPA gir deg fleksibilitet til å planlegge dagen din og assistansen din etter dine egne eget behov. Dette kan inkludere alt fra personlig stell og daglige gjøremål til deltakelse i sosiale aktiviteter. Fleksibiliteten fører til at du kan leve et mer dynamisk og variert liv.

Økt sosial inkludering

Ved å ha assistanse tilgjengelig kan du delta mer i samfunnet, enten det er i jobb, utdanning eller sosiale sammenhenger. Dette fremmer sosial inkludering og motvirker isolasjon.

Tilpasset bistand

Brukerstyrt personlig assistanse betyr at tjenestene kan tilpasses dine spesifikke behov og din livssituasjon. Dette er spesielt viktig om du har komplekse eller sammensatte funksjonsnedsettelser.

Bedre utnyttelse av ressurser

Ved at du selv styrer hvilke tjenester du mottar og hvordan disse utføres, kan ressursene utnyttes mer effektivt. Dette kan føre til at flere får den hjelpen de faktisk trenger.

Forebygging av overbelastning

For mange med ulike funksjonsnedsettelser kan BPA være avgjørende for å forebygge overbelastning og utmattelse. Ved å delegere oppgaver til assistenter kan du opprettholde din energi og helse.

Familie og nære relasjoner

BPA kan også avlaste familiemedlemmer som tidligere har hatt omsorgsansvar. Dette kan forbedre og normalisere familie- og nære relasjoner.

BPA er et verktøy for empowerment og selvbestemmelse for folk med funksjonsnedsettelser. Ved å fremme selvstendighet, deltakelse og personlig tilpasset bistand bidrar BPA-ordningen til et mer inkluderende samfunn hvor alle har mulighet til å leve fullverdige liv.

Det er viktig å understreke at assistansebehovet er individuelt og varierer fra person til person. BPA-ordningen skal være fleksibel for å kunne tilpasses den enkeltes skiftende behov og livssituasjon. Du har rollen som arbeidsleder og definerer selv hvilke oppgaver assistenten skal bistå med, innenfor rammene av kommunens vedtak.

Hva kan en BPA bistå med?

En brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan bistå med en rekke oppgaver avhengig av dine individuelle behov og livssituasjon.

Sosial deltakelse

Assistenten kan bidra til at du kan delta i sosiale aktiviteter, hobbyer, og arrangementer, samt bidra til å opprettholde og utvikle sosiale nettverk.

Fritidsaktiviteter

Dette kan omfatte assistanse til å delta i idrett, kulturelle aktiviteter, reiser, og andre fritidsinteresser du ønsker å engasjere deg i.

Personlig stell og helse

Dette inkluderer hjelp til personlig hygiene som bading, bekledning, toalettbesøk, og stell av hår og negler. Assistenten kan også bistå med medisinhåndtering og annen helseoppfølging etter behov.

Praktiske oppgaver i hjemmet

Dette kan omfatte rengjøring, matlaging, vask av klær, og annen husarbeid som er nødvendig for å opprettholde et sunt og hyggelig hjemmemiljø.

Mobilitet

Assistenten kan bistå med forflytning innad i boligen, og også hjelpe deg med å komme seg ut av hjemmet. Dette inkluderer kjøring, ledsager til avtaler, hjelp til å navigere offentlig transport, og assistanse under reiser.

Kommunikasjon

Assistanse med kommunikasjon kan inkludere hjelp til å bruke telefon, datamaskin, kommunikasjonshjelpemidler, skrive brev, og lese post og dokumenter.

Utdanning og arbeid

En personlig assistent kan bistå med praktisk hjelp knyttet til utdanning eller arbeidsliv, som for eksempel å ta notater, organisere arbeidsoppgaver, eller transport til og fra arbeid eller studiested.

Daglig planlegging og organisering

Assistenten kan hjelpe deg med planlegging og organisering av daglige oppgaver, avtaler og tidsplaner.

Støtte til foreldreoppgaver

Har du barn, kan assistansen også omfatte hjelp til stell og omsorg for barna, kjøring til og fra barnehage eller skole, og bistand under fritidsaktiviteter for barna.