• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

BPA for barn

Barn og unge har like stor verdi uansett funksjonsnivå. De fortjener muligheten til å vokse opp i eget hjem, være sammen med venner og ha et meningsfullt liv.

Noen barn og unge trenger ekstra assistanse for å være den beste utgaven av seg selv, og til å leve et aktivt og meningsfullt liv. BPA gir barn og unge selvstendighet ved at de får mulighet til å delta på lik linje med alle andre. På denne måten blir de bedre rustet til å møte voksenlivet.

Frihet for familien

Hverdagen kan være tøff for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Mange foreldre og pårørende gjør en betydelig meromsorg for sine barn. BPA fører til en bedre hverdag for hele familien. Det gir større fleksibilitet for alle, foreldrene kan stå mer i jobb og ha mer overskudd til å følge opp søsken.

Med BPA kan barn med nedsatt funksjonsevne vokse opp sammen med familien og gradvis ta mer ansvar for eget liv og selvstendighet.

BPA for barn kan innvilges både fordi barnet har behov for assistanse og fordi foreldrene har behov for avlastning. Med BPA vil du og barnet ditt kunne velge assistent selv, hva assistenten skal hjelpe til med og når assistenten skal bistå. I disse ordningene er det som oftest en av foreldrene som er fungerende arbeidsleder.

Hva kan en BPA bistå med?

 • Personlig stell
 • Være med i barnehage eller skole
 • Gå i bursdagselskap uten mamma eller pappa
 • Fritidsaktiviteteter
 • Trening og opptrening
 • Tilberedning av mat, f.eks. lage middag til familien
 • Praktiske gjøremål i hjemmet, f.eks. rydding av rom eller bretting av tøy
 • Være med på reiser eller ferier

Med Mio BPA vil du

 • Selv velge assistent, hva du vil ha hjelp til og når du vil ha hjelp
 • Få en fast kontaktperson
 • Få en rask oppstart av BPA-ordningen etter godkjenning

Vi i Mio BPA har erfarne konsulenter som veileder og bistår i søknadsprosessen. Flere av oss er selv arbeidsledere i våre barns ordning. Kontakt oss gjerne for en avtale.