• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse gir deg med en funksjonsnedsettelse frihet til å leve slik du vil.

Alle har behov utover grunnleggende behov for pleie, omsorg og praktisk hjelp. Det handler også om mulighet til å fylle dagene med meningsfylt innhold for deg, å kunne delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Vi anser BPA som et likestillingsverktøy.

Å ta del i samfunnet, som alle andre, er en menneskerett. Noen ganger er det behov for personlig assistanse slik at funksjonsnedsettelsen ikke setter unødige hindre. BPA er når du selv definerer hvem som skal bistå deg, når du trenger bistanden og hvordan den skal gjennomføres. Vi i Mio er arbeidsgiver for assistentene dine og skal bidra til at du får den assistansen du selv har behov for.

Du bestemmer

BPA er en annen måte å organisere tjenester fra kommunen på. Det kan være personlig assistanse, opplæring, avlastning, fritid og støttekontakt. BPA kan også innebære helsehjelp hvis du ønsker det.

En BPA er en assistent som bistår deg i dine behov og du velger selv hvem denne skal være. Enkelte som har BPA har også andre kommunale tjenester, som hjemmesykepleie eller trygghetsalarm.  Mange ønsker full frihet og har alle tjenestene organisert som BPA. Valget er ditt.

Retten til BPA kommer når du har et stort behov for tjenester, da kan kommunen ikke nekte å innvilge BPA. De har også en plikt å tilby BPA om du har et mindre tjenestebehov. Kommunen kan ikke nekte deg BPA uten saklig grunn.

Fritt brukervalg i flere kommuner

Mange kommuner har innført prinsippet om fritt brukervalg. Det betyr at du selv velger hvem som skal være leverandør av assistenter. Å være leverandør betyr å være arbeidsgiver for dine ansatte og trygge deg i å selv ha oversikt i din hverdag.

Vi tror tilbudet til deg som innbygger blir bedre ved at flere tilbyr tjenester. Gjennom konkurranse vil vi alltid ha fokus på deg som eier bistandsbehovet og det er du som skal være i førersetet. Vi er glad for at kommunene ønsker oss velkommen, slik at du får din frihet.

BPA når det trengs spesialkompetanse

Noen har behov for personlig bistand og støtte fra personer med ekstra kompetanse. Av og til er det riktig å ha fag- og høgskoleutdanning for å sikre at ditt tilbud er forsvarlig. Vi har høyt kompetente ansatte og er kvalifisert til å yte BPA der det er slike krav.