Det gir også større fleksibilitet, og gjør det mulig for assistentene å jobbe lengre arbeidsøkter, og heller ha lengre perioder med fri. Fint for assistenter som for eksempel studerer ved siden av assistentjobben.

Lønna blir selvsagt også bedre med tariff. Ny minstelønn i Mio BPA blir 205 kroner og 86 øre fra 1. juni. Kveldstillegget blir 60 kroner, og helgetillegget blir 57 kroner. Alle får fem uker ferie, og det beregnes 12% feriepenger.

Alt i alt vil dette gjøre det mer attraktivt å være assistent i Mio, noe som vil gjøre det lettere for arbeidslederne våre å rekruttere nye assistenter og beholde de man allerede har.

Enklere å være arbeidsleder i Mio

For deg som arbeidsleder er det positivt at Mio BPA nå tilslutter seg tariffavtale for BPA-assistentene. Det gjør det lettere for deg å rekruttere nye assistenter, assistentene får bedre lønnsbetingelser, det blir lettere å beholde de assistentene du allerede har, og det gir deg større handlingsrom som arbeidsleder i det daglige.

I tillegg gir tariffen arbeidslederne våre økt fleksibilitet og letter logistikken i hverdagen. Man kan for eksempel klare seg med færre assistenter på reise, eller mindre hyppige assistentbytter i hverdagen.

Tariffavtalen gir større handlingsrom for utvidet arbeidstid. Det finnes ulike arbeidstidsordninger i tariffen, og arbeidstid opp mot ….

  • 14 timer sammenhengende pr døgn,
  • 24 timer sammenhengende,
  • Eller inntil 67 timer sammenhengene jobb

…kan godkjennes dersom det vurderes forsvarlig

Dette gjør det lettere å organisere hverdagen, siden du nå kun trenger en assistent som følger deg gjennom større deler av dagen, i stedet for å måtte organisere dagene rundt flere assistenter. Og når assistentene kan jobbe lengre økter, trenger du ikke være hjemme for assistentbytte tre ganger i døgnet, men kan leve livet uten å tenke like mye på klokka.

I tillegg trenger du ikke like mange assistenter for å dra på reise. Uten tariffavtale vil assistenten bare kunne jobbe ti timer i døgnet, og maks 50 timer per uke. Innenfor tariffen har assistentene mulighet til å jobbe opp mot 16 timer pr døgn og inntil 96 timer pr uke.

Reiser du lengre enn en uke kan assistenten jobbe inntil 13 timer pr døgn og 64 timer pr uke.

Dette betyr at du ikke trenger å ta med deg like mange assistenter på reise, du kan klare deg med færre og logistikken blir enklere. Dessuten blir det mer attraktivt for assistentene å bli med på reise når det utløser ekstra lønn.

Bedre betingelser for deg som er assistent

Mio har hele tiden hatt gode lønnsbetingelser for assistenter, men med tariffavtale kommer det enda flere goder. Ikke bare sikrer avtalen enda bedre lønnsbetingelser og AFP, men du får også muligheten til å jobbe mer sammenhengende når du er på jobb om du ønsker det. Flere timer betyr mer betalt, samtidig som det gir mulighet for å jobbe mer konsentrert, og heller ta ut lengre friperioder, om det skulle være ønskelig.

  • Minstelønn 205,86 kr i timen
  • 60 kroner i timen i kveldstillegg
  • 57 kroner i timen i helgetillegg
  • 5 uker ferie, og 12% feriepenger
  • Mulighet til å jobbe langøkter på inntil 67 timer om du ønsker det, slik at du får lengre friperioder. Med lønnet hviletid, selvfølgelig.
  • Inntil 16 timer arbeid pr døgn på reise

For deg som assistent betyr det at du lettere kan kombinere jobb med studier eller annet arbeid.

Dette er noe vi har jobbet hardt for å få på plass i nesten 3 år, og det er en stor seier for oss å endelig ha kommet hit! For oss som BPA-tilrettelegger er det viktig med tariffavtale, fordi vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, og en attraktiv BPA-tilrettelegger for nåværende og framtidige kunder.