BPA trenger ikke være vanskelig

Mio har vært i BPA-markedet siden 2010, og leverer i dag BPA til funksjonshemmede i kommuner over hele landet. Vi er glade for endelig å kunne føye Larvik til denne lista, og ser fram til å bistå deg som bor her både med BPA-søknad og drift av BPA-ordning. Våre rådgivere har selv lang erfaring som BPA-arbeidsledere. Vi vet hva som skal til for å få mest mulig ut av et kommunalt vedtak.

 

Delta på lik linje som alle andre

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede bistand til å gjøre ting som mange av oss tar for gitt. Alt fra å komme seg til skole eller arbeidsplass, handle og lage mat, gå på byen med venner, være med på foreldredugnaden på skolen til å delta i fritidsaktiviteter. BPA gjør det mulig å engasjere seg i samfunnet på lik linje som alle andre.

 

Mulighet til å styre egen hverdag

BPA har vært en rettighet for funksjonshemmede i Norge siden 2015. Formålet med BPA er å gi personer med assistansebehov større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og sine egne tjenester. Når praktisk bistand organiseres som BPA er det brukeren selv, eventuelt med bistand fra nærstående, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er den som skal ha assistansen som definerer hvem som skal assistere seg, hva assistentene skal assistere med, og hvornår og hvordan assistansen skal utføres, innenfor rammene av kommunens vedtak. Kommunen avgjør hvor mye assistanse man kan få, mens den som får assistanse selv bestemmer innholdet i tjenesten.

 

En enklere hverdag for hele familien

BPA er ikke forbeholdt voksne som kan lede ordningen sin selv, barn kan også få BPA. Det gir større fleksibilitet for alle, foreldrene kan bruke mer tid på foreldrerollen og mindre på assistentrollen, de kan stå mer i jobb og ha mer overskudd til å følge opp søsken og sine egne sosiale nettverk. BPA fører til en bedre hverdag for hele familien, vel vitende om at barnet får den assistansen det trenger der og når det trenger den.

 

Ta kontakt, så skal vi hjelpe deg med å få akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg.

 

Ring eller send SMS til 40 05 40 07

Send e-post til bpa@mio.no