Morten er ansatt hos Mio BPA, og turen starter på Mios hovedkontor på Skøyen i Oslo. Derfra følger Morten gangstier og småveier ut av byen, gjennom Bærum, Asker, Lier og Drammen til Holmestrand. Fra Holmestrand går turen videre gjennom Vestfold og Telemark til Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Bamble og Kragerø, før han krysser over til Agder og ruller gjennom Risør og Tvedestrand og avslutter turen i Arendal fjorten dager etter start.

Aldri gjort det før

Morten gjør dette for å pushe sine egne grenser, som han selv sier. Han er langt ifra topptrent, som Birgit Skarstein eller Jesper Saltvig Pedersen, som sikkert kunne ha gjennomført turen på et par dager uten engang å bli nevneverdig svette, men for Morten er dette en real utfordring. -Jeg har aldri gjort noe sånt før, sier han. –Jeg er mest vant til å rulle rundt i Oslo sentrum, og det lengste jeg ruller i det daglige er hjem fra nachspiel, liksom.

For en god sak

I tillegg til å utfordre seg selv gjør han dette for en god sak. Morten har opprettet en Spleis til inntekt for Sunnasstiftelsen, en ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg, og leve gode og aktive liv. Morten har selv en ryggmargsskade, og har vært med på ulike aktiviteter og programmer i regi av Sunnaasstiftelsen. –Dette er på en måte et slags forsøk på å gi noe tilbake, sier han. –Jeg har fått ekstremt mye ut av å være med på aktivitetene i regi av Sunnasstiftelsen, og ønsker at andre funksjonshemmede skal få de samme mulighetene som det jeg har fått.

–Jeg håper at andre vil la seg inspirere av turen min, og at de også vil gi et lite bidrag til Sunnaasstiftelsen i samme slengen. Jeg har allerede overtalt Mio til å kickstarte spleisen med 10.000 kroner, og håper at andre BPA-leverandører kanskje også vil henge seg på her, sier han.

Hvorfor til Arendal?

Arendalsuka starter 14. august, og Morten vil være tilstede der sammen med oss i Mio BPA, for å snakke med politikere og beslutningstakere fra hele landet om funksjonshemmedes rolle, plass og muligheter i Norge. –Det kanskje aller viktigste er å inspirere dem som faktisk kan gjøre mest for å bedre levevilkårene for funksjonshemmede, nemlig politikerne, sier Morten. –Jeg håper at jeg får anledning til å gi dem et lite innblikk i hvordan det er å være funksjonshemmet i Norge, og skape litt større forståelse for hvordan de beslutningene de tar direkte påvirker oss og hverdagen vår, sier han.

Du finner Mortens spleis her: https://www.spleis.no/project/329984