I to år har et statlig utvalg jobbet med å gå gjennom ordningen om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det foreslås en rekke forbedringer. Arbeidet er sluttført i en NOU «Selvstyrt er velstyrt» og ble overlevert til helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap). BPA er for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

 

Faktabasert diskusjon om hverdagen

Mio BPA ser frem til å delta i høringen rundt BPA-utvalgets innstilling «Selvstyrt er velstyrt». Mio BPA er en landsdekkende leverandør og tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 97 kommuner i Norge og har over 1000 ansatte. Utredningen kommer til å være grunnlaget for en faktabasert diskusjon om hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne de neste årene.

 

Selvstyrt personlig assistanse

Mio BPA synes at begrepet selvstyrt personlig assistanse er et godt begrep som også bedre beskriver innholdet i tjenesten og støtter forslaget fra utvalget. Selvstyrt personlig assistanse skal legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne ha ansvar for og styring i eget liv og delta aktivt i samfunnet med assistanse som er helhetlig, fleksibel og personlig utformet.

 

Senke minimumskravet til 20 timer per uke

Mio BPA støtter forslaget om å senke minimumskravet til 20 timer per uke da vi vet at mange har behov for en bedre organisering av sitt tilbud i dag uavhengig av behovet for assistanse. Det vil gjøre at flere vil komme under BPA-ordningen i tråd med Stortingets forutsetninger ved lovfestingen i 2015. Mio BPA mener at også andre kan ha behov for BPA og kommuner må da sørge for individuelle vurderinger

 

BPA / SPA skal være basert på fritt brukervalg

Mio BPA synes det er positivt at et samlet utvalg støtter at BPA / SPA skal være basert på fritt brukervalg. Vi støtter derfor mindretallets syn om at dette også må lovfestes. I tillegg mener Mio BPA at det må innføres en nasjonal godkjenningsordning for leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som kommuner kan benytte seg av.

 

Sømløst i barnehage, skole og SFO

Mio BPA er glad for at utvalget anbefaler at BPA kan bli mer sømløst i barnehage, skole og SFO. Det vil øke kvalitet ved at de de samme ansatte kan følge barnet både hjemme og som assistent i barnehage, skole og SFO. Mio BPA får dette til i stadig flere kommuner og mener dette er viktig. Også punktet om BPA i høyere utdanning får støtte fra oss i Mio BPA.

 

Likestillingsverktøy for alle

Mio BPA vil understreke at BPA skal være et likestillingsverktøy for alle, også de med helsefaglig bistand i sine BPA-ordninger. En fremtidig selvstyrt personlig assistanseordning bør derfor omfatte alle målgrupper som i dag omfattes av BPA-ordningen.

 

 

Mio BPA samarbeider i dag godt med kommuner i Norge og alle brukerorganisasjonene. Vi ønsker å delta videre i samtalene om hvor i forvaltningen ansvaret skal være med mål om at hverdagen skal bli enklere for de som i dag har funksjonsnedsettelser.

 

– Nina Bjørum, daglig leder i Mio BPA