• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Er du pårørende og yter omsorg til en med funksjonsnedsettelse? Vi hjelper deg med å snakke om BPA som et supplement eller alternativ til personbistanden du yter.

Svært mange pårørende gjør en formidabel innsats for sine nærmeste. Du er kanskje en av de? Om det er for din mann, kone eller barn. Vi vet hvilken innsats du gjør og at det av og til går på bekostning av jobb, karriere og egen fritid.

Visste du at den omsorgen du yter også skal inngå i grunnlaget for om hovedpersonen selv har rett på BPA?

BPA for pårørende