• 45 05 45 05

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Demens i Familien: Hvordan Håndtere Som Pårørende

I Norge i dag er det over 100 000 mennesker som lever med en demenssykdom. Demenssykdommen påvirker hjernen slik at selv de enkleste hverdagslige gjøremål blir vanskelige å gjennomføre

Hukommelsen svikter, man får gjerne problemer med å orientere seg, ord forsvinner og adferden kan endres raskt hos mennesker med demens. Å leve med demens, enten selv, eller som pårørende, kan være svært krevende – men ikke håpløst! Vi i Mio Omsorg ønsker å hjelpe deg og de du er glad i for å gjøre hverdagen best mulig!

Personer som lever med demens, er en svært sårbar gruppe. Å leve med demens er ikke enkelt, og kan for mange være en stor påkjenning, og roten til redsel og angst. Det som kanskje startet med å glemme en avtale her og der, eller å ikke huske navnet på barnebarnet sitt, har nå utviklet seg til å bli et omfattende sykdomsbilde. Overgangen kan være svært brå, og mange føler at de mister seg selv mer og mer på kort tid. Som pårørende kan det være vanskelig å stå i denne situasjonen, og mange vet ikke hvordan de skal klare å håndtere situasjonen, ettersom den ofte kommer brått på.

For hva gjør man egentlig når de man er så glad i plutselig endrer personlighet, sliter med å finne de rette ordene og til slutt glemmer hvem du er?
Per dags dato finnes det ingen kur for demens, men det finnes en rekke tiltak for å bremse utviklingen av videre sykdom!

Noe av det viktigste for personer som lever med demens, er å ha en fast rytme og rutine på dagen. Ved å følge faste planer, reduseres faren for forvirring og angst for den som har demens. Faste tidspunkter for måltider, aktivitet og besøk bidrar til en økt trygghet og forutsigbarhet. For noen kan medikamentell behandling også ha en effekt på livskvaliteten, og være med på å lindre smerter som kan oppstå i sykdomsforløpet. En annen viktig faktor som vi ser stor effekt av i dag, er å være i fysisk aktivitet. Det er lett å tenke at demens handler i hovedsak om det mentale, og den kognitive svikten. Mange glemmer derfor at den fysiske helsen må opprettholdes på lik linje med den mentale. På samme måte som sang og musikk kan være med på å bremse sykdomsforløpet for demente, er det å ha en aktiv hverdag en like viktig faktor.

Vi i Mio Omsorg vil gjerne være med deg på reisen, og vi ønsker å legge til rette for at du skal få en best mulig hverdag! Vårt ønske er at du skal kunne ha en trygg og god hverdag, og at de du er glad i skal være trygge på at du er i de beste hender! Med vår hjelp, skal vi sammen skape gode rutiner for å sikre best mulig livskvalitet. Sammen kan vi gjøre alt fra å gå turer ute, til å sitte inne med en kopp kaffe og musikk på øret – vi vil hjelpe deg med det du ønsker! Vi er alltid her for deg!

Ta kontakt