Vår oppfatning er at kommunene her har utlyst en tjenestekonsesjon med et prisutgangspunkt basert på gamle tall, og at kostnadsbildet knyttet til å levere en kvalitetsmessig god tjeneste er høyere enn kommunene later til å innse.

Snittprisen på en time BPA for hele Norge, indeksregulert for 2021, er forventet å være 442 kroner. Til sammenligning tilbyr Melhus og Skaun 398 kroner i snitt, omregnet fra grunnpris + tillegg til fastpris. For å levere på denne prisen må vi kutte hjørner et eller annet sted, enten ved å betale assistentene våre mindre pr time og gi dem dårligere betingelser i Melhus og Skaun enn vi gjør andre steder, eller ved å kutte i utgiftsdekning, opplæring og oppfølging av arbeidsledere her. Ingen av disse tiltakene er vi villige til å gjøre, da de vil påvirke kvaliteten på den tjenesten vi leverer i negativ retning.

Samtidig bidrar en aksept av dette prisnivået også til en generell forståelse av at det er greit å levere BPA til en lavere pris og dermed lavere kvalitet i noen deler av landet. Vi syns ikke det. Som kunde hos Mio BPA skal du kunne forvente samme høye tjenestekvalitet, uansett hvor i landet du bor. Om rammene hjemkommunen din setter ikke tillater oss å levere med denne kvaliteten, ønsker vi heller ikke å levere våre tjenester i kommunen.

Nina Bjørum,
Daglig leder, Mio BPA