Det kan derfor være en verdifull investering for deg som arbeidsleder å jobbe aktivt med eget lederskap og med assistentenes arbeidsmiljø.

Ledelse er et fenomen som er forsket svært mye på, og man vet i dag at ledere som har mest tilfredse ansatte er de lederne som bygger en god relasjon basert på gjensidig tillit og respekt, som kommuniserer sine forventninger tydelig og gir anerkjennelse og konstruktive tilbakemeldinger.

Gjennom å være en god leder for assistentene kan du altså bidra til at assistentene har det bedre, og samtidig oppleve å få bedre utbytte av BPA-ordningen. Noen av våre erfarne arbeidsledere ønsker å dele sine beste tips med deg:

  • Jeg får ikke bedre assistenter enn jeg gjør dem til selv. Hvis jeg er misfornøyd med en assistent går jeg i meg selv og tenker over om jeg har gitt god nok opplæring. Dette gjelder både nyansatte og erfarne assistenter som skal være med på noe for første gang.
  • Det er viktig for meg å gjennomføre alle første- og andregangsintervjuer selv, hvor jeg er tydelig på hva jobben går ut på slik at jeg får gode forventningsavklaringer før ansettelse slik at assistenten vet hva man går til. Da merker jeg også raskt om personkjemien er på plass.
  • Jeg passer på å ikke detaljstyre, og lar assistentene få påvirke selv når det ikke er en ulempe for meg. Det kan være så enkelt som at assistenten får velge hvilken rekkefølge de gjør oppgavene i, eller at jeg inviterer dem til å komme med innspill til hvordan ting kan gjøres.