Jeg opplever at jeg har en jobb som gir deg følelse at du bidrar til noe som er bra for samfunnet.

Man bruker på en måte sin egen styrke til å hjelpe andre og det oppleves som min innsats virkelig betyr noe for hver og enkelt kunde.  Jeg ser at jeg bidrar til glede og våre kunder får mer livsgnist.

Samtidig hjelper jeg eldre til å mestre livet når jeg ikke er tilstede. Å være hjemme hos kunder over mange år gjør at du blir veldig godt kjent, nesten som en venn eller som en bestemor. I tillegg må jeg også si at jeg liker at jobbhverdagen er veldig godt planlagt og strukturert.