Mio BPA fikk fornyet tillit fra Alver kommune, og kan fremdeles levere BPA-tjenester i kommunen, som en av fem tilbydere. Vi er fram til å fortsatt kunne bistå innbyggerne både med BPA-søknader og drift av BPA-ordninger. Vi har lokalkontor i Bergen, med en rådgiver og tre koordinatorer.

Vi ble vurdert til å ha den beste besvarelsen for å sikre arbeidsleders kompetanse til å ivareta sin oppgave, med likepersonbasert opplæring.

Mio har vært i BPA-markedet siden 2010, og leverer i dag BPA til funksjonshemmede i kommuner over hele landet.

Har du et assistansebehov, eller har du barn som trenger BPA slik at du «bare» kan være mor eller far?

 

BPA trenger ikke være vanskelig – det er bare å ta kontakt, så skal vi gjøre det vi kan for at du skal få akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg.

Vi er der for deg, for at du skal få en enklere hverdag og mer selvråderett i eget liv.