Nina Bjørum
Nina Bjørum, daglig leder i Mio BPA

 

Funksjonsassistanse finansieres over statsbudsjettet. NAV sier i en melding at grunnen til at midlene har blitt brukt opp allerede før halve året har gått, er en kombinasjon av lønns- og prisvekst, og en økning i antall nye brukere av ordningen i begynnelsen av året.

En økning i antall brukere tydeliggjør at ordningen fyller et behov, og at funksjonsassistanseordningen faktisk får flere funksjonshemmede ut i jobb. Dette er mennesker som uten ordningen bare ville kunne stå i mindre stillinger, eller ikke kunne være i arbeid i det hele tatt.

Stramme rammer

Samtidig er det ikke flere enn omtrent 400 mennesker som har funksjonsassistanse i Norge. Ikke akkurat fryktelig mange, og adskillig færre enn det antallet som kunne ha nyttiggjort seg av ordningen. Noe som forteller oss at de økonomiske rammene satt i statsbudsjettet nok er adskillig strammere enn det behovet skulle tilsi.

Funksjonsassistansen dekker lønnsutgifter til en assistent som skal bidra med praktisk hjelp slik at du som arbeidstaker skal kunne utføre dine ordinære arbeidsoppgaver. Ordningen benyttes blant annet i undervisning, i anleggsbransjen, i landbruket, i industrien og for musikere og kunstnere – og i BPA-bransjen.

Viktig verktøy

I Mio har vi lang erfaring med funksjonsassistanse, både som assistansetilrettelegger for våre kunder, og som arbeidsgiver for ansatte med funksjonsnedsettelser. Funksjonsassistansen er et viktig verktøy for at vi som BPA-leverandør skal kunne møte kundene våre med den graden av likepersonkompetanse og egenerfaring som vi gjør. Vi hadde med andre ord neppe vært i stand til å gi kundene våre like god rådgivning og veiledning uten funksjonsassistanseordningen.

NAV sier at funksjonsassistansestoppen ikke vil påvirke de som allerede har vedtak om funksjonsassistanse, men at ingen nye søkere vil få innvilget søknaden sin før om tidligst 7 måneder. Dette kan for eksempel fort bli litt krise for mange av dem som nå er på jakt etter lærlingeplass. Vanskelig nok uten en funksjonsnedsettelse, og tilnærmet umulig for dem som har behov for assistanse i læretiden.

Handling må følge ord

Politikerne er enige om at de ønsker å få flere funksjonshemmede i arbeid. Men da må de la handling følge ord, og sørge for at det finnes midler til det. Og siden funksjonsassistanse er direkte knyttet til statsbudsjettet, betyr det at Stortinget må gi en klar beskjed til regjeringen når de fatter sine vedtak i midten av juni.

Nina Bjørum, Mio BPA