Det å starte for seg selv kan for mange være den store drømmen. Det er mye å tenke på forut for
oppstart. Har jeg en god nok ide? Hvordan skaffe kapital? Hvilke selskapsform bør jeg velge? Egentlig er
det mange spørsmål som du må ta stilling til, og få avklart før du går i gang. Det kan virke overveldende,
og kanskje umulig å tenke seg at dette er noe for meg. Men det å starte for seg selv handler litt om
hvordan man spiser en elefant. En bit av gangen.

For oss med funksjonsnedsettelse, er det derimot en dimensjon mer utfordrende. Det kan være
arbeidsoppgaver du ser for deg, eller ikke har tenkt på enda, som kan være vanskelig å få gjennomført
selv. Ting kan ta uhorvelig mye mer tid for deg med en funksjonhemming sammenlignet med de som
ikke har en funksjonshemming. For at du skal bli like konkurransedyktig er ordningen
Funksjonsassistanse et glimrende hjelpemiddel. Det å ha en assistent ved sin side kan være forskjellen på
suksess eller ikke. Det ligger i ordet funksjon. Du evner å gjøre de samme arbeidsoppgavene like effektivt
som dine konkurrenter.

Et eksempel. For noen år tilbake startet jeg for meg selv et lite mediaselskap. Ideen bak var å bruke film
og sosiale medier for å fremme bærekraftige konsepter. Et konsept det ble brukt mye tid på het
Steamvask. Steamvask var Norges første mobile og miljøvennlige bilvaskekonsept. For å få på plass dette
konseptet var det mye “armer og ben”. Da jeg er ryggmargsskadet, og rullestolbruker kan en si det var
lite “ben” for mitt vedkommende. Uten funksjonsassistanse hadde det ikke vært mulig å utvikle dette.
Arbeidsoppgavene var sterkt varierende, og innebar mye reising. Blant annet måtte vi til Polen for å få
opplæring i bruk av steameren som var hjerte i konseptet. Reisekostnader til assistenten ble dekket av
NAV, såkalt arbeidsreise. Ordningen er fantastisk for de som vil.

Konseptet ble tilslutt solgt. Det er en litt lengre historie å fortelle. Har du spørsmål om hvordan det er å
starte for seg selv og hvordan du kan søke om funksjonsassistent?  Nøl ikke med å ta kontakt med vår erfarne BPA-rådgiver Arne Olav Hope arne.olav@mio.no