Derfor er assistentopplæringen i Mio en sentral komponent i arbeidet med å sikre deg bransjens beste BPA-ordning. I tillegg til å få opplæring hjemme hos deg som arbeidsleder, er det et krav at alle assistenter i Mio skal ha gjennomgått assistentopplæringen som del av Mioskolen innen 8 uker fra ansettelse. Dette er for å sikre at de forstår rollen sin, og at de vet hva som forventes av dem i det daglige. Opplæringen foregår på nett, og består av sju moduler:

· Hvem er Mio og hva er BPA?

· Rollen som assistent

· Hvem har ansvar for hva?

· Regler og lovverk

· Ferie og reise

· Lønn og økonomi

· Systemene du som assistent skal bruke

Samlet forventet tidsbruk for assistentopplæringen er drøyt fire timer. Om assistentene dine ikke allerede har gjennomført opplæringen, er det din oppgave som arbeidsleder å sikre at de gjør det. Mioskolen finner du her. Om assistenten har problemer med å logge seg på løsningen, kan han/hun søke hjelp og veiledning hos BPA-koordinatoren din.