Hovedprinsippet i independent living-tanken er styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser (empowerment), samt det å respektere den enkeltes individuelle forståelse av hva frihet er. Independent living er å kunne ta risiko samt å kunne lykkes og feile på egne vilkår. Den enkelte skal selv kunne bestemme hvor man bor, med hvem man bor, hvordan man velger å leve livet, hvor man jobber og hvordan man velger å bruke tiden.

Independent living-tanken var en drastisk endring bort fra tanken om at personer med funksjonsnedsettelse var «syke» og måtte bli «passet på» eller «synes synd på» fordi de hadde en funksjonsnedsettelse.

Dagen markeres fordi den handler om likestilling. Independent living-bevegelsen bidro i stor grad til at retten til BPA ble innført i Norge, fordi man så at med assistanse var det mulig å bidra til samfunnsutviklingen fremfor å være en passiv mottaker av tjenester, uten påvirkningsmulighet på eget liv.

BPA er et likestillingsverktøy. Ved hjelp av BPA kan personer med funksjonsnedsettelser leve det livet de selv ønsker. De er mer delaktige i samfunnet, og lever sitt liv på egne vilkår, og kan bidra i samfunnet slik de selv ønsker.

Vi gratulerer alle med Independent living-dagen, og er glade for å være en bidragsyter slik at den enkelte kan få være den beste utgaven av seg selv.