Bli gjerne med flere ganger om du ønsker å friske opp egen kunnskap. Kommende arbeidslederworkshops er:

 

Rekruttering:

Arbeidslederrollen:

Tamigo, arbeidstidbestemmelser og økonomi:

Kommunikasjon, arbeidsmiljø og etikk:

Les mer i kurskalender for arbeidslederworkshops!