Årets kundetilfredshetsundersøkelse er beviset på at prioriteringene våre har gitt gode resultater når det gjelder kundetilfredshet. Tallene viser ikke bare økt tilfredshet blant Mios kunder, men også hvilken tillit kundene har til oss som BPA-leverandør.

Betydelig økning i total kundetilfredshet

Vi har i løpet av det siste året oppnådd en betydelig større tilfredshet blant kundene våre enn tidligere. Total kundetilfredshet har økt fra 75,5% i fjor til imponerende 91,3% i år. Det er en omfattende forbedring i kundeopplevelsen vår. Spesielt gledelig er det at enda flere av kundene våre svarer positivt på at de vil anbefale Mio til venner og bekjente som kan ha behov for personlig assistanse. Andelen som vil anbefale oss har økt fra 70% i fjor til 92,2% i år. Dette viser ikke bare at kundene generelt er fornøyde med Mio som BPA-leverandør, men også at de har tillit til at vi vil fortsette å levere med samme kvalitet fremover.

Vår innsats for å gjøre kundenes liv enklere har gitt betydelige resultater. Hele 93% av kundene opplever at våre tjenester gjør livene deres enklere, og hele 95,6% føler at personlig assistanse har gitt dem større kontroll over sin egen hverdag.

Graf som viser foredelingen av respondenter i spørsmålet "Hvor sannsynlig er det at du ville anbefale Mio BPA til andre?" 92,2% svarer bekreftende på spørsmålet.
92,2% av respondentene i årets kundetilfredshetsundersøkelse ville anbefalt Mio BPA til andre.

Viktigheten av kompetanse

Vi har styrket kompetanseavdelingen vår det siste året, noe som også gjenspeiles positivt i undersøkelsen. Tilfredsheten med arbeidslederopplæringen har økt med hele 31% – fra 61,2% til 92,2%, og hele 93,9% sier seg fornøyde med den daglig rådgivningen og veiledningen de får hos oss.

96,8% fornøyd med bistand til BPA-søknad

Det er videre gledelig å se at hele 96,8% av de som har fått bistand til BPA-søknad eller -klage, er tilfredse med resultatet. Dette er også en betydelig økning fra i fjor.

Nye spesialistavdelinger gir resultater

Disse forbedringene har ikke kommet tilfeldig. De er et direkte resultat av målrettet arbeid. Etableringen av en egen rekrutteringsavdeling har gjort det enklere for kundene våre å finne de riktige assistentene til BPA-ordningene sine. I tillegg har etableringen av en egen juridisk avdeling med egne juridiske rådgivere styrket kompetansen vår rundt rettigheter og lovverk knyttet til BPA. Dette har direkte bidratt til suksessraten knyttet til BPA-søknader og -klager.

Denne undersøkelsen er beviset på at prioriteringene våre har gitt gode resultater når det gjelder kundetilfredshet. Tallene viser ikke bare økt tilfredshet blant kundene, men også tilliten de har til oss som leverandør. Vi vil fortsette å lytte til kundenes behov og ønsker for å sikre at de får den beste kvaliteten og støtten fra oss. Resultatene i denne undersøkelsen er mer enn bare statistikk – de representerer konkrete fordeler for våre kunder, i deres bruk av Mio som BPA-leverandør.

Vil du vite mer om Mio BPA og hva vi eventuelt kan gjøre for deg? Ta kontakt her!