Monica Haugen

 

For Monica er kvinnedagen kjempeviktig, og betyr at alle har like muligheter.

 

– Vi ser jo at kvinner kommer dårligere ut på flere områder. Blant annet det gjelder posisjoner i samfunnet, lønn og helsetjenester. Jeg er evig takknemlig for alle kampene mine medsøstre har gjort før meg. Nå er det vår tur for å kjempe for at våre døtre, barnebarn – ja, de jentene som kommer etter oss skal få like muligheter, aller helst enda bedre muligheter, enn det jeg har fått, forteller Haugen.

 

For Elin får kvinnedagen større betydning jo eldre hun blir.

 

– Fordi jeg skjønner hva kvinnekampen har betydd i et historisk perspektiv. Uten kvinnedagen og fokus på kvinners rettigheter, ville ikke kvinner i Norge kunne jobbet i like stor grad som vi gjør. Utvidelse av barnehagetilbudet var en viktig kvinnesak på 70-tallet. Uten barnehagetilbud, ingen mulighet for å jobbe. Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner er viktige fokuspunkter, og har heldigvis fått større og større oppmerksomhet de siste årene. Diskriminering handler ikke bare om «lik lønn for likt arbeid», men også om manglende forskning på kvinnerelaterte sykdommer. Det å få «en klaps på rumpa» av en kollega er ikke en del av «miljøet på jobb», men er regelrett trakassering. Det at vi har fått større fokus på dette har ført til en større bevissthet rundt dette, sier Langdahl.

 

Cassandra Tjong

Cassandra synes kvinnedagen er viktig å markere for likestilling, og ikke minst rettigheter for personer med funksjonsvariasjon.

 

– Kvinnedagen for meg betyr at jeg har muligheten til å gå på jobb og tjene like mye som mine mannlige kollegaer. At jeg som kvinne i Norge har mulighet til å gå på skole, og få meg en høyere utdanning. Kvinnedagen er en viktig dag, og jeg håper at en dag vil funksjonsnedsattes rettigheter bli verdsatt og markert like mye.

Vi i Mio BPA arbeider hver eneste dag for likestilling og samfunnsdeltagelse.

 

– For meg er brukerstyrt personlig assistanse helt avgjørende for at jeg skal kunne stå i jobb – for at jeg skal kunne delta aktivt i samfunnet – for at jeg skal kunne være en god mor. Hadde jeg ikke hatt BPA hadde jeg ikke kunnet gått i 8. mars tog. Hadde jeg ikke hatt BPA hadde jeg levd et liv uten mening, sier Haugen.


Elin Langdahl

 

– Et godt BPA-tilbud til min datter bidrar til at jeg kan stå i full jobb. Vår datter kan få leve sitt liv med sine premisser og forutsetninger, uten å ha foreldrene på slep, og jeg kan få være arbeidstaker, og bidra til samfunnet slik jeg selv ønsker det, sier Langdahl.

 

– BPA er et verktøy som hjelper meg til å fungere slik jeg ønsker i hverdagen. Jeg har hatt muligheten til å gå på den skolen jeg vil og hatt en trygg skolehverdag. Det har hjulpet meg til å beholde det sosiale livet en tenåringsjente på snart 19 år ville hatt. Nå kan jeg dra på bowling med venner eller dra ut å spise med venninner når og hvor jeg ønsker. Tidligere kunne jeg ikke tenkt meg at jeg ville hatt muligheten til å kunne jobbe, eller i det hele tatt søke på en jobb. På den måten hjelper BPA meg til å kunne stille på lik linje med andre jobbsøkere. Jeg kan legge opp dagen min slik jeg ønsker og har mulighet til å kunne dra på møter og avtaler uten å være bekymret over hvordan jeg skal få det til, sier Tjong