Vi i Mio er svært stolte av resultatene fra vår nylig gjennomførte assistentundersøkelse. Undersøkelsen viser at et stort flertall av assistentene våre opplever høy grad av jobbtilfredshet. Vi har, sammen med arbeidslederne våre, jobbet målrettet for å skape et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og utvikling, og resultatet av dette arbeidet kommer klart til syne i assistentenes positive tilbakemeldinger.

Rapporten viser også at en betydelig andel av våre assistenter rapporterer høy tilfredshet med sine daglige arbeidsoppgaver. Dette understreker at vårt fokus på å skape en arbeidsplass der assistentene opplever seg verdsatt og engasjert er riktig, og at de grepene vi har tatt for blant annet å øke lederkompetansen hos BPA-arbeidslederne våre bærer frukter.

Godt arbeidsmiljø

Vårt fokus på klar kommunikasjon og realistiske arbeidsforventninger bidrar til å skape forståelse og åpenhet. Et godt arbeidsmiljø er viktig både for assistentene og for den enkelte arbeidsleder; uten et godt arbeidsmiljø får man ikke gode assistenter, og uten gode assistenter får man ikke god BPA. Resultatene viser at våre ansatte setter pris på det støttende arbeidsmiljøet og de assistentressursene som er tilgjengelige i Mio BPA.

Noen av hovedfunnene i assistentundersøkelsen:

  • 86% av de spurte assistentene er generelt sett fornøyd med Mio BPA som arbeidsgiver
  • 80% opplever å ha et god samarbeid med arbeidslederen sin
  • 71% gleder seg til å gå på jobb
  • 75% opplever arbeidsmiljøet som godt
  • 81% mener de har fått tilstrekkelig opplæring til å gjøre jobben sin på en god måte
  • 83% av assistentene opplever å ha god kontroll på eget arbeid

Kontinuerlig utvikling

Selv om resultatene fra assistentundersøkelsen er oppmuntrende, ser vi stadig etter måter å forbedre oss på. Vi er forpliktet til kontinuerlig utvikling og tilrettelegging for å skape enda høyere jobbtilfredshet og enda bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Basert på tilbakemeldingene fra undersøkelsen, vil vi iverksette flere tiltak for å styrke områder vi mener krever forbedring. Dette inkluderer blant annet å forbedre internkommunikasjonen ytterligere og å utvikle mer tilpassede opplæringsprogrammer.

Gjennom resultatene som framkommer i undersøkelsen er vi motiverte for å fortsette å være en foretrukket arbeidsgiver i vår bransje. Målet vårt er å sikre at hver enkelt assistent føler seg enda mer støttet og verdsatt i sitt arbeid hos oss i Mio.

Jobbe som assistent i Mio?

«Ut fra min positive erfaring som ansatt i MIO BPA, så anbefaler jeg andre å søke jobb her.»
– tilbakemelding fra assistent

«Mio er et veldig stort og veldig bra drevet selskap. Jeg har jobba ca 2 år i Mio og aldri hatt en konflikt med noen. Har litt vansker med digitalt, men når jeg ringer om jeg er usikker så hjelper de alltid meg.»
– tilbakemelding fra assistent

Har du lyst til å jobbe som assistent i Mio BPA? Her finner du en oversikt over ledige assistentstillinger.