Vi har opprettet en kundeside for alle våre arbeidsledere som heter »Min Mio». Her inne vil du få direkte tilgang inn til alle systemene du som arbeidsleder bruker. Som Tamigo, M-solution og ReachMee. Her vil du også kunne ta kontakt med din BPA koordinator direkte, via en chat funksjon. Hensikten med denne siden er at du enkelt skal finne frem til de sidene du har behov for, at alt er samlet på ett sted.

I Min Mio vil du også få direkte tilgang inn i Mio Skolen. Mio Skolen er ditt nye opplæringssystem med digitale kurs. Min Mio er bygd opp som flere opplæringsforløp. Du vil kunne ta flere lengre opplæringsforløp, eller enkle moduler. Disse kursene kan du ta når som helst og hvor som helst, både på mobil og data.Vi vil publisere flere og flere kurs utover vinteren og fortløpende gjennom 2022, slik at du kan styrke din kompetanse som arbeidsleder.