Bilde av Hortenlove-logo på husvegg
#Hortenlove. (Foto: Hortenlove.no)

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede bistand til å gjøre ting ikke-funksjonshemmede kan gjøre selv, som å komme seg til skole eller arbeidsplass, handle og lage mat, gå på byen med venner, delta på foreldredugnaden på skolen, ha politiske verv og ellers engasjere seg i samfunnet rundt seg på linje med alle andre. BPA har vært en rettighet for funksjonshemmede siden 2015.

Mulighet til å styre egen hverdag

Formålet med BPA er å gi personer med assistansebehov større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og sine egne tjenester. Når praktisk bistand organiseres som BPA er det brukeren selv, eventuelt med bistand fra nærstående, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er den som skal ha assistansen som definerer hvem som skal assistere seg, hva assistentene skal assistere med, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres, innenfor rammene av kommunens vedtak. Kommunen bestemmer med andre ord hvor mye assistanse man kan få, mens den som får assistanse selv bestemmer innholdet i tjenesten.

En enklere hverdag for hele familien

BPA er ikke bare for voksne som kan lede ordningen sin selv. Hverdagen kan være spesielt tøff for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. BPA fører til en bedre hverdag for hele familien; det gir større fleksibilitet for alle, foreldrene kan bruke mer tid på foreldrerollen enn på assistentrollen, de kan stå mer i jobb og ha mer overskudd til å følge opp søsken og egne sosiale nettverk, vel vitende om at barnet får den assistansen det trenger der og når det trenger den.

Seks BPA-leverandører

Horten kommune har gjennomført konkurransen som ble besluttet igangsatt av kommunestyret i februar i år, og konklusjonen er at funksjonshemmede i kommunen nå har seks forskjellige BPA-leverandører å velge mellom, i tillegg til at kommunen også tilbyr tjenesten i egen regi.

– Vi tror at tilbudet til innbyggerne blir bedre ved at flere tilbyr tjenester, sier Erlend Tiller i Mio BPA. Gjennom konkurranse vil fokuset først og fremst være på behovene til den som eier assistansebehovet, og slik Horten har gjennomført anskaffelsen vil leverandørene måtte konkurrere på kvalitet. Vi er glade for at kommunen ønsker oss velkommen, slik at funksjonshemmede får frihet til selv å velge den BPA-leverandøren som best passer seg og sine behov.

Bilde av Erlend Tiller i Mio BPA
Erlend Tiller, leder salg og marked i Mio BPA.

 

Mio BPA best på kvalitet

– Det er spesielt gledelig at kommunen innstiller Mio BPA på førsteplass blant leverandørene i Horten, sier Tiller. Kommunen skriver i tildelingsbrevet sitt at Mio har blitt vurdert som best på kvalitet, og at «de synliggjør svært god oppgaveforståelse der brukermedvirkning og personvern er godt ivaretatt. Videre viser de til gode rutiner og systemer for opplæring av både arbeidsleder og assistenter.»

– Mio har vært i BPA-markedet siden 2010, og leverer i dag BPA til funksjonshemmede i kommuner over hele landet. Vi er glade for endelig å kunne føye Horten til denne lista, og ser fram til å bistå innbyggerne her både med BPA-søknader og drift av BPA-ordninger. BPA trenger ikke være vanskelig – det er bare å ta kontakt, så skal vi gjøre det vi kan for at du skal få akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg.