I år har vi i Mio BPA gitt våre administrativt ansatte et valg når det gjelder julegaver. Alternativene var å enten få en gave selv fra bedriften, eller donere en sum tilsvarende verdien av gaven til en god sak – i dette tilfellet til Sunnaasstiftelsen. Hele tre fjerdedeler av de ansatte valgte å gi gaven videre, heller enn å beholde den selv.

Sunnaasstiftelsen er en privat ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv. Mye det samme som vi i Mio jobber for, der altså.

Sunnaasstiftelsen får dermed en sjekk på 12.200 kroner i julegave fra oss administrativt ansatte i Mio BPA. Vi håper at gaven kan være et lite bidrag til det viktige arbeidet stiftelsen gjør innen forskning, kompetanse- og tjenesteutvikling for funksjonshemmede.

God jul!