Vi i Mio BPA bestemte oss for å gi et bidrag til en organisasjon eller stiftelse som arbeider mot det samme målet som oss – fremfor å gi tradisjonelle julegaver internt. Julegaven var på hele 20 000 kroner. Vi lot publikum være med å bestemme og etter stort engasjement gikk 32,7% av stemmene til ALS Norge. 

 

Grunnet restriksjonene overrekkes bidraget digitalt. Det er en svært takknemlig leder fra ALS Norge vi treffer til digitalt møte. Mona Bahus har engasjert seg i ALS siden 2008, etter at hennes far fikk ALS, og forteller at bidrag som dette varmer.

– ALS Norge er en viktig organisasjon som setter ALS på kartet og skaper oppmerksomhet omkring en svært alvorlig diagnose. De støtter forskning i Norge og er en sterk bidragsyter med sitt engasjement. Forskning er nødvendig for et gjennombrudd til medisiner. I tillegg er ALS Norge viktig som ressurs for ALS syke og deres pårørende. ALS er en svært tøff diagnose som berører ikke bare den som blir syk, men også de som er nærmest. Ressursene den enkelte har rundt seg, eller i kommunen de bor i, kan være veldig ulikt, soer Nina Bjørum, daglig leder for Mio BPA