Mio BPA har en uttalt målsetting om å være best på kvalitet i BPA-markedet. For å kvalitetssikre BPA-ordningene har vi systematisk og jevnlig dialog med våre arbeidsledere, assistenter og kommunen, som vår oppdragsgiver.

Dialogen danner grunnlag for videre utvikling av vårt tjenestetilbud og konkrete aktiviteter for å øke kvaliteten i den tjenesten vi tilbyr.

En gang i året gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse blant alle våre assistenter. Her gis assistentene mulighet til å gi tilbakemelding på sin arbeidssituasjon, og innspill til hva som evt. kan gjøres for at denne skal oppleves bedre. Undersøkelsen danner grunnlag for justeringer og tilpasninger i den enkelte BPA-ordning, og gir samtidig verdifulle innspill til Mios produkt- og tjenesteutviklingsprosesser. 

Undersøkelsen måler hvordan den enkelte assistent opplever Mio BPA i forhold til variablene forventningsinnfrielse, servicekvalitet, trivsel, kommunikasjon, samarbeid, HMS, lojalitet og omdømme. 

Fjorårets assistentundersøkelse ble gjennomført høsten 22.

92% av assistentene er tilfredse eller svært tilfredse med sitt arbeidsforhold i Mio, og 89% av assistentene ville anbefalt Mio BPA som arbeidsgiver til en venn som ønsket å arbeide som personlig assistent.