Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede bistand til å gjøre ting ikke-funksjonshemmede kan gjøre selv, som å komme seg til skole eller arbeidsplass, handle og lage mat, gå på byen med venner, være med på foreldredugnaden på skolen, delta i fritidsaktiviteter, ha politiske verv og ellers engasjere seg i samfunnet rundt seg på linje med alle andre. BPA har vært en rettighet for funksjonshemmede i Norge siden 2015.

 

Mulighet til å styre egen hverdag

Formålet med BPA er å gi personer med assistansebehov større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og sine egne tjenester. Når praktisk bistand organiseres som BPA er det brukeren selv, eventuelt med bistand fra nærstående, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er den som skal ha assistansen som definerer hvem som skal assistere seg, hva assistentene skal assistere med, og hvornår og hvordan assistansen skal utføres, innenfor rammene av kommunens vedtak. Kommunen avgjør hvor mye assistanse man kan få, mens den som får assistanse selv bestemmer innholdet i tjenesten.

 

En enklere hverdag for hele familien

BPA er ikke forbeholdt voksne som kan lede ordningen sin selv, barn kan også få BPA. BPA fører til en bedre hverdag for hele familien; det gir større fleksibilitet for alle, foreldrene kan bruke mer tid på foreldrerollen og mindre på assistentrollen, de kan stå mer i jobb og ha mer overskudd til å følge opp søsken og sine egne sosiale nettverk, vel vitende om at barnet får den assistansen det trenger der og når det trenger den.

 

BPA trenger ikke være vanskelig

Mio har vært i BPA-markedet siden 2010, og leverer i dag BPA til funksjonshemmede i kommuner over hele landet. Vi er glade for endelig å kunne føye Lillesand til denne lista, og ser fram til å bistå deg som bor her både med BPA-søknader og drift av BPA-ordninger. Våre rådgivere har selv lang erfaring som BPA-arbeidsledere, og vet hva som skal til for å få mest mulig ut av et kommunalt vedtak.

BPA trenger ikke være vanskelig. Ta kontakt, så skal vi hjelpe deg med å få akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg.

 

Ring eller send SMS til 40 05 40 07

Send e-post til bpa@mio.no