Mio BPA sitt råd er bestående av et snitt av arbeidslederne våre; noen er arbeidsledere i egen ordning, noen er arbeidsleder for egne barn eller andre nærstående, noen har lang BPA-erfaring, mens noen er forholdsvis ferske i gamet, og noen har store BPA-ordninger, mens andre har små.

Rådet består av sju arbeidsledere, møtes 1-2 ganger i kvartalet, og målsettingen er å være sparringspartnere for oss i administrasjonen, testmiljø for nye tjenester og systemer, idegenerator og lyttepost. Tanken bak er at det er kundene våre som har «skoene på», og som er best egnet til å uttale seg om hvordan det er å være arbeidsleder i Mio, hva som er bra og hva som kan gjøres bedre.