Mio BPA markerer ryggmargsskadd-dagen 5.september for å være med på å belyse funksjonsnedsettelser knyttet til ryggmargskade. Vi har snakket med Ingrid Njerve, nestleder i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS), som arbeider for at ryggmargsskadde skal bli mer synlig.

 – Som liten visste jeg alltid at jeg var annerledes, men ikke utover andre naturlige variasjoner i barnehagen. Jeg begynte nok å forstå rekkevidden på ungdomsskolen, og fra videregående tok jeg bevisste valg for å tilpasse og kompensere. Enten du er nyskadd eller har levd med en skade over tid, vil det alltid dukke opp nye ting man lurer på, forteller Njerve. 

Nye muligheter med BPA 

Ingrid Njerve (53) ble selv født med en ryggmargsskade, er i dag aktiv med flere verv og opplever å ha fått nye muligheter etter at hun fikk BPA i 2020.  

– Det var etterlengtet å få BPA. Det første jeg gjorde var å rydde boden min som var full av ting, som jeg hadde utsatt å be om hjelp om til å ordne. Nå unngår jeg diskusjoner med samboeren om når det er nødvendig å vaske gulvet, kan gå ut i bassenget og svømme når jeg vil og har muligheten til å rydde når jeg selv har overskudd til å ta tak i det. Utover å være samboer, ha et sosialt liv og trene, er det som opptar tiden mest er å være nestleder i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS), regionsstyremedlem i Norges Handikapforbund og medlem i brukerutvalget på Sunnaas sykehus i tillegg til frivillig arbeid, deler Njerve.  

 

Likestillingsverktøy 

Njerve hadde i lang tid hatt hjemmehjelp, men opplevde sterke begrensninger i hvilke oppgaver de kunne utføre – og når det kunne utføres. Hun forstod at det ikke var et annet alternativ enn BPA som kunne gi den friheten. 

-BPA er et viktig likestillingsverktøy som bidrar til at jeg kan være meg selv og gjøre ting som ellers ville vært vanskelig for meg av praktiske årsaker.