• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Seks tips til valg av BPA-leverandør

Det er ikke det samme hvilken BPA-leverandør du velger. Det er forskjell på leverandørene, og det som er viktig for deg er ikke nødvendigvis like viktig for noen andre. De færreste leverandørene er gode på alt, så litt research kan spare deg for mye irritasjon lenger nedover veien. Her følger det vi mener er de seks viktigste tingene å tenke over:

  1. Kan leverandøren levere BPA der du bor?
  2. Har leverandøren egenerfaring med BPA?
  3. Får du hjelp til rekruttering av assistenter?
  4. Har leverandøren tariffavtale?
  5. Refunderer leverandøren ekstrautgifter ifm BPA?
  6. Får du tilstrekkelig opplæring, oppfølging og veiledning?

Kan leverandøren levere BPA der du bor?

Noen kommuner har åpnet for mange private leverandører, noen har bare åpnet for noen få, og noen kommuner åpner ikke for private BPA-leverandører i det hele tatt. Om en leverandør er kvalitetsmessig overlegen de andre hjelper ikke mye om leverandøren ikke har en avtale med kommunen din.

Mio kan levere BPA i 122 norske kommuner. Du finner en oversikt her.

Har leverandøren egenerfaring med BPA?

Det er ikke nok å ha teoretisk kunnskap om BPA. For å være en god BPA-leverandør må man ha egenerfaring, man må vite hvordan det er å leve med BPA. Derfor har de fleste BPA-rådgiverne våre og mange av BPA-koordinatorene våre egenerfaring som arbeidsledere, enten i egen eller i egne barns BPA-ordninger. Dette sikrer at de også har den praktiske kunnskapen som skal til for å rådgi og veilede deg i rollen som BPA-arbeidsleder. Ville du stolt på en kjøreskolelærer som ikke har lappen? Ikke vi heller.

Får du hjelp til rekruttering av assistenter?

I Mio har vi en egen rekrutteringsavdeling som kan bistå deg i rekrutteringsprosessen – i annonseutforming, i intervjuer, med sjekk av referanser og innhenting av politiattest – slik at du får de assistentene som best passer dine ønsker og behov.

Mange av oss har BPA selv, og vi vet hvor viktig det å få tak i assistenter du er fornøyd med. I Mio har vi derfor laget en egen rekrutteringspakke som skal sikre at du får de assistentene som passer akkurat deg. Du får din egen rekrutterer som gir deg opplæring og veiledning i hva man skal se etter når man skal finne den «perfekte» assistenten. Rekruttereren vil følge deg gjennom flere ansettelsesprosesser til du føler deg trygg i rollen. Vi har en egen rekrutteringsportal som er tilpasset våre kunder. Der får du oversikt over alle søkere og hvor de er i søknadsprosessen. Trenger du ekstra bistand på veien, får du selvsagt det. Rekruttereren din vil alltid innhente politiattest, skrive kontrakt og sjekke referanser. Hvis det haster å få på plass en assistent kan vi legge ut en stillingsannonse samme dag.

I tillegg har vi en egen assistentpool, hvor assistenter i andre Mio-ordninger i din kommune kan tilby eventuell overskuddskapasitet, for å dekke opp for fravær utover det normale om det skulle være behov for det.

Har leverandøren tariffavtale?

Mio BPA er medlem av Virke, og vi har tariffavtale for assistentene våre. Minimumslønna er 205,86, kveldstillegget på 60 kroner og helgetillegget på 57 kroner (pr 1. juni 2023). Alle får fem uker ferie, og 12% feriepenger.

I tillegg gjør tariffavtalen det mulig for assistentene dine å jobbe lengre økter i bytte mot lengre perioder sammenhengende fri, om ønskelig. Dette gjør det enklere å kombinere assistentjobben med for eksempel studier eller annet arbeid.

For deg som arbeidsleder er dette godt nytt: Ikke bare gjør dette det enklere å rekruttere og beholde gode assistenter, men tariffen gir deg økt handlingsrom og fleksibilitet med tanke på arbeidstid, også. Du kan for eksempel  klare deg med færre assistenter på reise, eller med mindre hyppige assistentbytter i hverdagen.

Har du spørsmål om hva tariff betyr for deg og dine assistenter, ta kontakt.

Refunderer leverandøren ekstrautgifter i forbindelse med BPA?

Å ha BPA medfører ofte ekstra kostnader, for eksempel når du skal ha med deg assistenter på reise. Det er urimelig at du som arbeidsleder skal dekke disse selv, og derfor har vi i Mio en ordning hvor du får refusjon for faktiske ekstrautgifter som følge av assistansen din.

Får du tilstrekkelig opplæring, oppfølging og veiledning?

God arbeidsledelse er en forutsetning for en god BPA-ordning, og god opplæring er en forutsetning for god arbeidsledelse. I Mio har vi en egen opplæringsavdeling og et systematisk, modulbasert opplæringsprogram som sikrer at du får den kunnskapen du trenger for å bli en god arbeidsleder, og at assistentene dine får den opplæringen de trenger for å være gode assistenter for deg.

I tillegg til riktig opplæring er det viktig å få nok opplæring til at man føler seg trygg i arbeidslederrollen. Foruten den obligatoriske opplæringen tilbyr vi både jevnlige oppfriskningskurs og individuelt tilpassede kursopplegg, om du eller assistentene dine ønsker det.

Arbeidslederopplæringen vår favner det meste, men vi forventer ikke at du skal klare alt på egenhånd med én gang. I Mio får du din egen, personlige BPA-koordinator som gir systematisk oppfølging og veiledning, i tillegg til å svare på alle spørsmål du måtte ha om ordningen din. Vi har også en egen vakttelefon, slik at du kan få akuttbistand også utenom kontortid.

Lyst til å vite mer?

Kontakt oss om du vil vite mer om Mio BPA og hva vi kan tilby deg.