• 95 99 60 05

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

For pårørende

De som trenger hjemmebaserte tjenester skal i fremtiden få større innflytelse over hvem som kommer hjem til dem og utfører tjenestene. Selv bestemme når hjelpen skal komme, hva hjelperne skal gjøre og lengden på besøket.

Noen får avslag på hjemmesykepleie eller hjemmehjelp/praktisk bistand fra sin kommune. Enda flere får mindre hjelp enn det de og familien ønsker. Mange opplyser at avtaler brytes for ofte hva gjelder tidspunkter. I tillegg synes svært mange at det er alt for mange forskjellige personer utfører tjenestene.

Vanadis Velferd ønsker derfor å tilby tjenester og avlastningstilbud i hverdagen, helger og ferier. Det kan være alt fra bytting av bandasjer, sårstell, medikamenthåndtering, måling av blodtrykk, rådgivning innen helse, følgetjeneste til lege/sykehus, matlaging, handling, gå tur og personlig pleie, dusj og hygiene.

Vi i Mio skal utføre vårt arbeid i menneskers hjem med oppmerksomhet, omtanke og respekt.

Supplement til kommunale tjenester

Vanadis Velferd driver med hjemmebaserte tjenester, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand og personlig assistanse i hverdagen. Vårt mål er å bidra til at flere kan bo lengre hjemme uten å måtte flytte inn i omsorgsbolig eller på sykehjem. Det vil vi bidra til ved å tilby gode hjemmetjenester og etter hvert tilpassede boliger med tjenestetilbud og aktiviteter. Vi ser for oss å være et supplement til tjenester som kommunene tilbyr sine innbyggere.

Vi skal etablere, eie, selge, leie ut og drifte ulike boligkonsepter som gjør det enklere for ulike brukere å bli boende hjemme lengre. Det kan være seniorleiligheter, moderne leiligheter, spesialtilpassede boliger og omsorgsboliger. Alle integrert med og tilpasset det siste innen velferdsteknologi.

Vi har allerede overtatt et seniorpensjonat i Moss kommune som vi nå eier og driver. Og flere skal det bli rundt omkring i landet. Her tilbyr vi gode rom med egne bad, frokost, lunsj, middag og kvelds, bemanning, rengjøring, assistanse, trygghet og felles sosialt samvær. Vanadis Velferd tror kampen mot utrygghet og ensomhet kan løses ved å etablere denne type seniorboliger.

Vi tror at eldreomsorgen blir bedre ved at flere tilbyr tjenester. Vi er glad for at kommunene ønsker oss velkommen.

Fritt brukervalg i flere kommuner

De fleste kommuner har enda ikke innført fritt brukervalg for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det betyr at det i noen kommuner er det opp til den med hjelpebehov å bestemme hvem som skal tilby og utføre gratis hjemmesykepleie eller praktisk bistand med egenandel.

Andre kommuner gir kun gratis hjemmesykepleie hvis det er kommunen som yter tjenesten. Det er ikke særlig logisk eller rettferdig. I Jeløy-erklæringen sier regjeringen at de ønsker at flere kommuner skal innføre fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester. Dermed forventer vi at det fremover blir en økning av kommuner som vil tilby sine innbyggere valgmulighet mellom kommunale og private tilbud til samme betingelser.

Vanadis Velferd skal tilby våre tjenester basert på våre verdier «Oppmerksomhet, omtanke og respekt» i samarbeid med kommuner eller helt frittstående. Det er kommunen som bestemmer modellen.

heading

tekst

Kontakt Mio Bolig

Ved å trykke 'send meldingen' bekrefter du at du har lest og godtar personvernerklæringen