-Det er viktig å markere denne dagen fordi det er så mange som får slag – faktisk så mange som fire personer i timen. Det er flere grunner til at personer blir rammet av slag, men de viktigste faktorene er at de har gener fra mor og far, eller at det kan komme av stress og dårlig livsstil. Mange ganger merker man ikke et hjerneslag, men ofte så får man forvarsler med veldig hodepine og at man mister følelser i arm eller ben, forteller Amundsen.  

For slagrammede og pårørende 

Organisasjonen som Amundsen er leder i, Landsforeningen for slagrammede, ble etrablert for 35 år siden av frivillige i Norges Handikapforbund.  

-Vi hjelper slagrammede og pårørende. Når noen i familien får slag kommer det som et sjokk, og mange nye spørsmål dukker opp. Da er det viktig at vi i LFS er der for å svare og hjelpe de videre, sier Amundsen om foreningen og deres arbeid. 

Roger Amundsen, Leder for Landsforeningen for Slagrammede

 

Hverdagen etter et slag 

-Et slag kan påvirke hverdagen, og hvordan den blir påvirket er avhengig av hvordan man er rammet av slaget. Det er 80% som kommer tilbake og har et helt greit liv, men er ikke 100% som før, sier Amundsen og legger til at det er veldig forskjellig fra person til person hvordan dette påvirker hverdagen. Livet kan bli snudd helt på hodet for den rammede, og dette kan være en stor belastning for de pårørende. Det er faktisk 40% som blir skilt etter et slag, forklarer Amundsen. 

Slagrammede riksikerer å bli plassert på aldershjem 

– Kommunen kan plassere slagrammede på et aldershjem fordi de ikke har noe annet sted å sende dem. Kommunen kan i teorien plassere en ung slagrammet på 43 år sammen med eldre og demente. Personalet på aldershjem er heller ikke trent opp til å arbeide med slagrammede, og de har heller ikke tid til å følge dem opp tilstrekkelig. Det er da vi i Landsforeningen for Slagrammede kommer inn i bildet og jobber sammen med kommunen for å gi slagrammede riktig behandling. Dette er en viktig og helt nødvendig jobb for slagrammede. 

Lytt til kroppen

– Mine viktigste tips til å forebygge slag er å leve et sunt liv, regelmessig sjekke seg hos legen og ikke minst å lytte til signaler fra kroppen, sier Amundsen. 

Har du flere spørsmål angående slag?
Se mer på http://www.slag.no