• 40 05 40 07

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Slik får du Mios BPA

Hjemkommunen din tildeler BPA etter søknad og behovsvurdering. Det første vi gjør når du tar kontakt med oss for å få hjelp til å søke BPA er å kartlegge assistansebehovet ditt, slik at BPA-søknaden din blir så dekkende som mulig i forhold til det reelle behovet ditt. Dette tar normalt fra to til fire timer, og kan enten gjøres hjemme hos deg, eller pr. telefon. Noen ønsker å gjennomføre hele kartleggingen i ett enkelt møte, andre deler det opp i to eller flere møter – det bestemmer du selv.

Her er det viktigere å være grundig enn å være kjapp, og det er også viktig å diskutere om BPA alene vil dekke hele behovet ditt, eller om du også ser at du vil trenge andre tjenester i tillegg. Våre BPA-rådgivere har selv lang erfaring som arbeidsledere. De vet hva de vanligste motforestillingene vil være, og kan si noe om effekten av forskjellige tjenester i kombinasjon, og hva du bør vektlegge i søknaden din.

Søknad 

Med utgangspunkt i kartleggingen hjelper vi deg å skrive en søknad skreddersydd til ditt behov, og sørger for at du får med alle momenter vi vet kommunen kommer til å vektlegge i behandlingen av søknaden din. Hver søknad er individuell, så her finnes det ingen snarveier, du må bruke den tiden som trengs på kartlegging og skriving om du skal levere en god søknad og få et godt BPA-vedtak. Men vi bistår hele veien.

Når søknaden er skrevet sendes den til kommunen for behandling. Nå starter ventingen. Noen kommuner er svært kjappe i saksbehandlingen sin, og kan levere et vedtak på et par uker, andre kommuner bruker månedsvis. Snittet ligger et sted mellom seks og åtte uker i saksbehandlingstid.

Det kan være at kommunen vil ha sitt eget kartleggingsmøte med deg som en del av saksbehandlingen. Et slikt møte finner ofte sted i form av et hjemmebesøk, hvor en eller flere kommunale saksbehandlere kommer hjem til deg. Dette kan kanskje høres ut som unødvendig dobbeltarbeid for deg, men det handler egentlig bare om at kommunen vil sikre seg at de gir deg et vedtak som matcher det reelle assistansebehovet ditt, slik de ser det. Du har rett til å ha noen sammen med deg om du ikke er komfortabel med å møte saksbehandlerne alene. BPA-rådgiveren din kan bistå her om du ønsker det.

Vedtaket

Når vedtaket til slutt foreligger, vil du få beskjed fra kommunen om dette, i brevs form. Vedtaket gis som et visst antall timer assistanse pr uke, pluss eventuelt egne timer til opplæring. Praksisen med egne opplæringstimer varierer fra kommune til kommune, og også fra vedtak til vedtak.

Det er ikke uvanlig at det vedtaket du får er mindre enn det du har søkt om. Om differansen er betydelig og vedtaket er uforholdsmessig mye mindre enn det du vet at du vil ha behov for, har du anledning til å klage på vedtaket. Våre rådgivere kan selvfølgelig bistå her også.Du kan klage i to omganger: først til kommunen, for å få dem til å endre vedtaket sitt, og så til Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) om kommunen velger å opprettholde vedtaket sitt. Vi har god erfaring med Statsforvalteren som klageinstans, og flere av våre rådgivere har spesialkompetanse på klager til Statsforvalteren.

Du kan starte opp BPA-ordningen din på grunnlag av det vedtaket du har fått, uavhengig av en eventuell klage. Vi anbefaler at du gjør det, så kommer du i gang med ordningen og får brukt saksbehandlingstiden til noe fornuftig utover det å måtte gå og vente på nytt svar. Om det kommer et nytt, større vedtak er det en smal sak å skalere opp ordningen din når du først er i gang.

Bytte BPA-leverandør 

Har du et eksisterende BPA-vedtak, f.eks. BPA levert av kommunen eller en annen leverandør, og ønsker å bytte til Mio BPA, må du først undersøke om vi er godkjent leverandør i din kommune. Er vi det, kan du melde fra skriftlig til kommunen din at du ønsker å bytte til Mio BPA.

Ordningen flyttes så over til oss gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse. Assistentene dine har krav på å bli med over til Mio om de vil det, med samme lønnsbetingelser som de har i dag – eller bedre, om leverandøren du har i dag tilbyr dårligere betingelser enn våre standard betingelser.

Reglene for virksomhetsoverdragelse sier at man har en oppsigelsestid hos gammel leverandør på tre måneder.I enkelte tilfeller kan dette gjøres raskere, om avleverende og ny leverandør er enige.

Vi hjelper deg selvsagt gjennom hele prosessen.