Nøkkelen er å være tidlig ute: Det er flere som allerede har startet jobben med å ansette ferievikarer, for å være forberedt til sommer og ferieavvikling.

-Hvor mange assistenter har du til vanlig? Er det slik at alle assistentene dine skal ha tre uker ferie i samme periode, vil det være lurt å ha tenkt over hvor mange vikarer du trenger for å dekke opp disse ukene, sier Tilde Sandvand, som leder rekrutteringsavdelingen i Mio BPA.

Det er viktig for en søker å vite hvor stor stilling han/hun eventuelt kan få i løpet av sommerhalvåret, så dette må komme tydelig fram i annonsen din. Det kan være greit å vite om det er snakk om arbeid hele sommeren, eller bare deler av sommerferien. Det vil gjøre det lettere for folk å søke, og lettere for deg å bemanne, om du er tydelig på hvilke uker du ønsker at vikarene skal jobbe.

Midlertidige stillinger er erfaringsmessig ofte mer attraktivt en enn tilkallingsvikar-stillinger, så se gjennom turnusen din og vurder om du har mulighet til å søke etter en ferievikar i en midlertidig stillingsprosent, heller enn en tilkallingsvikar.

Snakk med oss om annonsering, og start letingen etter sommervikarer allerede nå.