Verdens synsdag markeres den andre torsdagen i oktober, for å øke bevisstheten rundt viktigheten av god øyehelse og for å fokusere på globale utfordringer knyttet til synshemninger og blindhet. Dagen har som mål å informere om hvordan du kan beskytte og ta vare på synet ditt, samt oppmuntre myndigheter og organisasjoner til å investere i tiltak som kan bidra til å redusere synsproblemer på globalt nivå.

Derfor markerer vi verdens synsdag:

 1. Forebygging av blindhet: Mange tilfeller av blindhet og synsproblemer kan forebygges eller behandles med tidlig diagnostisering og behandling. Verdens synsdag retter oppmerksomheten mot behovet for tidlige øyeundersøkelser for å oppdage og behandle problemer i tide.
 2. Økt bevissthet: Dagen bidrar til å øke bevisstheten om globale utfordringer knyttet til synshemninger. Dette fører forhåpentligvis til økt støtte og finansiering for øyehelseinitiativer.
 3. Tilgjengelighet av øyehelse: Verdens synsdag oppfordrer til at øyehelsetjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk status eller geografisk beliggenhet.
 4. Fokus på forebygging: Dagen fremhever viktigheten av å forebygge synsproblemer gjennom sunne livsstilsvalg og regelmessige øyeundersøkelser.

For å sikre god øyehelse, bør du gjøre følgende:

 1. Regelmessige øyeundersøkelser: Besøk en optiker eller øyelege for jevnlige øyeundersøkelser, selv om du ikke opplever synsproblemer. Dette kan bidra til tidlig påvisning og behandling av eventuelle øyehelseproblemer.
 2. Sunn livsstil: Spis et balansert kosthold som inneholder matvarer rike på vitaminer og antioksidanter, som gulrøtter, grønne bladgrønnsaker og fisk. Unngå røyking, og begrens alkoholinntaket.
 3. Øyevern på arbeidsplassen: Dersom jobben din innebærer risiko for øyeskader, bruk vernebriller eller annet egnet beskyttelsesutstyr.
 4. Beskytt øynene mot solen: Bruk solbriller med UV-beskyttelse når du er ute i sterkt sollys for å redusere risikoen for øyeskader.
 5. Riktig kontaktlinse- og brillebruk: Følg nøye rengjøringsrutiner og hygiene for kontaktlinser. Bytt ut briller og kontaktlinser i henhold til anbefalingene fra øyelegen eller optikeren.
 6. Helseovervåkning: Sørg for regelmessige helsekontroller for å oppdage eventuelle tilknyttede helseproblemer som diabetes eller høyt blodtrykk, som kan påvirke øyehelsen.
 7. Reduser skjermtid: Hvis du jobber mye foran dataskjermer eller bruker mye tid på mobile enheter, ta pauser for å redusere øyetretthet.
 8. Genetisk predisposisjon: Dersom du har familiehistorie med øyehelseproblemer, diskuter risikoen med en øyelege og følg deres anbefalinger.

Sikring av god øyehelse handler om forebygging, regelmessige kontroller og sunne livsstilsvalg. Verdens synsdag er en god anledning til å reflektere over dette og ta skritt for å beskytte og bevare synet ditt.

Mer informasjon (på engelsk): https://www.iapb.org/world-sight-day/