De kan være bosatt i en annen del av landet. Andre er bosatt i utlandet og opplever avstanden som vanskelig da man ikke har mulighet for å komme innom på kort varsel hvis det skulle skje noe. Noen pårørende har en hektisk jobb og er så ofte på reisefot at den jevne kontakten blir vanskelig å opprettholde.

Det oppleves ofte leit å ikke kunne stille opp og hjelpe til med det de trenger hjelp til i hverdagen. Her kan vi komme inn og bistå med alt fra handling, matlaging, følge til aktiviteter og renhold av boligen. I tillegg følger vi opp de pårørende med samtaler underveis og forteller hvordan det går og hvordan mor eller far har det. Det er veldig betryggende å vite at vi følger opp og hjelper mor eller far med de praktiske behovene, og ikke minst av vi kan rykke ut på kort varsel hvis det skulle være noe.