Administrasjonen i Trondheim har ved to anledninger de siste årene foreslått å rasere BPA-ordningen i kommunen for å spare penger. Forrige gang ble ordningen reddet i 12. time av et oppegående formannskap. Nå står budsjettkutt igjen på dagsorden i formannskapsmøtet 5. desember, og vi frykter at man denne gangen faktisk vil være villige til å ofre både kvalitet, forutsigbarhet og BPA-assistentenes tariffavtaler for å slippe å heller kutte i tilbudet til andre, mer synlige målgrupper.

Åpner for useriøse aktører og sosial dumping

BPA er et viktig redskap for likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede – noe alle de politiske partiene tydelig støttet før valget. Men nå står vi ved et veiskille: Et foreslått kutt på 15 millioner kroner kan true hele denne essensielle tjenesten. Det er ikke bare et spørsmål om penger, det er en betydelig reduksjon i kvaliteten på assistansen som tilbys, og derigjennom en reduksjon i livskvaliteten til de som har BPA i Trondheim i dag. Det betyr færre ressurser til opplæring, mindre støtte til arbeidslederne, og til og med kutt i lønningene til de menneskene som yter denne viktige assistansen. Og det er snakk om å tvinge seriøse tjenesteleverandører ut av Trondheim, og å åpne for useriøse aktører, sosial dumping og cowboyvirksomhet. Vi må ikke tillate at dette skjer.

Fortell ordføreren hva du mener om saken

Derfor vil vi oppfordre deg til å delta på BPA-debatt på Rockheim den 3. desember – på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dette er egentlig en dag hvor vi burde feire, men i Trondheim en dag hvor vi må stå sammen og vise vår felles støtte for BPA. Dette er ikke bare politikk, det handler om mennesker.

Vi vil spesielt invitere ordfører Kent Ranum og Trondheim Høyre til å komme og være en del av dette. De har en viktig rolle her, og deres avgjørelser kan enten redde eller rasere denne tjenesten.

Rockheim, 3. desember kl 13

Dette handler om Trondheim. Dette handler om alle dem som er avhengige av BPA for å få hverdagen til å gå rundt. Det er viktig at stemmene våre blir hørt, og dette er en sjanse til å vise hvor viktig BPA er for oss alle. La oss møtes på Rockheim, la oss snakke sammen og la oss vise at dette er noe vi tar på alvor.

Debatten finner sted på Rockheim, søndag 3. desember kl 13.00. Med din interesse her: https://www.facebook.com/events/3237740003200846

Takk for at du tar deg tid til å engasjere dere i dette viktige spørsmålet. Sammen kan vi gjøre en forskjell.