Ensomhet er en del av livet for mange og noe alle kan kjenne på i kortere eller lengre perioder.

Det kan være vanskelig for andre å se at noen er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at en føler seg alene og trenger noen rundt seg.

Ensomhet kan påvirke helsen vår, både fysisk og ikke minst psykisk. Derfor er det viktig at dette blir snakket om og at en kan iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet.

Vi vet at ensomhet er svært utbredt blant eldre. Helsesvikt og tap av nære relasjoner er hovedårsak. Fysiske utfordringer, som f.eks nedsatt gangfunksjon o.l kan være med å begrense det sosiale livet. Dersom en ikke har nær familie, eller familien bor langt unna, vil en også være mer utsatt for ensomhet og inaktivitet i hverdagen.

Mange har redusert nettverk og blir sittende mye alene hjemme.

Uansett årsak, om du er ensom, eller bare alene, så finnes det alltid muligheter.

Vi kan og vi ønsker å hjelpe !

Enten du bor hjemme eller på sykehjem, så kan vi tilby våre tjenester.

Vi kan tilby bl.a turfølge, noen å prate med, følge på butikken, følge til ulike aktiviteter ( seniordans, eldretreff o.l)  og mye mer.

Ønsker du deg en turvenn/besøksvenn, eller delta i en turgruppe sammen med andre?

Mulighetene er mange og vi «skreddersyr» opplegg tilpasset ønsker og behov.