Vi deltar for å synliggjøre funksjonshemmede som naturlige deltakere i samfunnet vårt, og for å vise solidaritet med alle de som IKKE får blitt med i paraden på grunn av manglende bistand og tilrettelegging. Vi ønsker at også du skal være en del av denne kraftfulle markeringen av enhet og inkludering.

Hvor og når?

Paraden finner sted i Oslo, og vi samles på Universitetsplassen, lørdag 8. juni 2024 klokken 12.00. Selve paraden går kl 13. Vi i Mio BPA stiller med egen parole, og vil være synlig tilstede.

Hvorfor delta?

Stolthetsparaden er ikke bare en parade; det er en bevegelse mot større anerkjennelse og respekt for funksjonshemmedes rettigheter. Dette er en perfekt anledning for oss i Mio BPA til å stå sammen – ikke bare som BPA-leverandør og -arbeidsledere, men som en samlet gruppe som fremmer likestilling og selvbestemmelse.

Hva kan du forvente?

En dag fylt med positiv energi og et samhold som strekker seg langt utover dagen selv. Det vil være musikk, taler, og ikke minst, muligheten til å møte og knytte bånd med andre som deler vårt engasjement for funksjonshemmedes uavhengighet og samfunnsdeltakelse.

Vi oppfordrer alle til å delta – ansatte, kunder, ambassadører og andre støttespillere. Dette er en mulighet til å vise at vi står sammen, stolte av hvem vi er, dem vi representerer og det vi står for.

Velkommen!