• 45 05 45 05

Hold inn CTRL-knappen (CMD ⌘ på mac). Trykk samtidig på + for å for å forstørre siden, eller - for å forminske siden.

Våre tjenester

Med Mio Omsorg kan du få hjelp til akkurat det du vil, og du får alltid besøk av samme person!

Merete Lian (84)

"Det er alltid et høydepunkt når Mio Omsorg er på besøk. Da kommer alltid den samme personen til fast tid, og vi har god tid til å gjøre de tingene jeg ønsker å bruke tid på"

Hjemmehjelp og renhold 

Det er mange som føler det er vanskelig å få gjort alle de tingene i hjemmet de selv ønsker. Å holde hjemmet i orden er noe av det viktigste for våre kunder. Mio omsorg kan hjelpe til med renhold, rydding, å skifte på sengen og stort sett alle praktiske oppgaver som våre kunder ønsker. Sammen blir vi enige om hvilke oppgaver vi skal gjøre, og hvilket tidsintervall og hvilke dager det kan passe på. Vi kan garantere den kvaliteten du som kunde ønsker på de oppgavene vi skal gjøre. 

 

Avlastning for pårørende 

Det å være pårørende kan i mange tilfeller være svært krevende. Man ønsker å stille opp til enhver tid, og man ofrer store deler av hverdagen som går utover både søvn, jobb og kvalitetstid med familie og venner. Ved bruk av god koordinering og tett oppfølging vil Mio omsorg kunne bistå og fungere som en trygg ressurs som hindrer overbelastning for deg som pårørende.  

Vi hjelper til, enten om det skulle være over en gitt periode (for eksempel ferie), eller på faste dager hver uke/måned.  

 

Handlehjelp og samspising 

Mat er knyttet til trygghet, identitet, tilhørighet og felleskap. Mange eldre opplever dessverre redusert matlyst, og appetitten er kanskje ikke slik som den var før. Energibehovet reduseres, og smaks- og luktesans er i endring.  

Mio omsorg kan hjelpe deg med tilberedning av måltider og med å handle inn ved behov. Vi spiser også gjerne måltidet sammen med deg. Du velger helt selv hvor ofte vi skal komme, og hvor lenge tjenesten skal vare. Noen ønsker flere ganger i uken, mens andre ønsker bare et par ganger i løpet av måneden.  

 

Følgetjenester 

Mio omsorg tilbyr følgetjenester hvor vi sørger for at du kommer deg dit du skal, til avtalt tid og sted. Det kan også være godt å ha med seg noen for det sosiale, da dagene kan føles lange og ensomme iblant. Vi blir gjerne med deg dit du skal, enten om det er til tannlege, frisør, sykehus eller andre viktige ærender. Det kan også være kafebesøk, kjøreturer, galleri, museum eller konserter.  

Tilpasset tjeneste

Du bestemmer hva du vil ha hjelp til og hvor ofte. Vi kan komme på et uforpliktende og gratis hjemmebesøk, og tilpasse tjenesten etter dine ønsker og behov. Hvis du ønsker hjelp til flere tjenester kan vi skreddersy en pakke til deg som for eksempel kan bestå av renhold, handlehjelp og matlaging. Det kan også bare være at du ønsker hjelp når pårørende er på ferie eller trenger følge til lege. For oss er ingen oppgave for liten eller for stor.

Besøksvenn 

Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Mange eldre opplever ensomhet som et stort problem. Kanskje bor pårørende langt unna, ektefelle har falt fra, vennekretsen minker og helsa blir dårligere. Mor eller far blir sittende passive hjemme, og mange opplever dette som negativt for alderdom og helse både fysisk og psykisk. Mio omsorg ønsker å gi et tilbud til eldre ensomme.  

Besøksvennen kommer til fast tid på fast dag enten flere ganger i uken eller i andre passende intervaller. Vi kan diskutere nyheter og andre aktuelle temaer over en kaffekopp og nystekte vafler, spille kort eller spill eller lytte til musikk sammen. 

 

Turvenn 

Selv om man blir eldre, vil man ha stor glede og nytte av å komme seg ut på tur. Helsemessig vil det ha stor betydning både mentalt og fysisk. For mange eldre kan det å komme seg ut alene by på problemer av mange slag. Mio omsorg har ansatte som kommer og tar deg med på tur både til fots og i bil.   

Turvennen kommer til fast tidspunkt for å ta deg med ut på tur lagt opp etter dine behov. Det kan være å komme seg ut i solskinnet for å nå benken som står 100 meter unna, eller lengre turer til fots, i rullestolen eller i bil. Målet for tjenesten er å gi kunden impulser og inntrykk fra opplevelsen i det å være på tur med en hyggelig turvenn som ser og hører deg.  

 

Personlig stell og pleie 

Ikke alle har samme mulighet til å opprettholde personlig hygiene like ofte som før. God hygiene er viktig, nettopp for å forebygge sykdom og infeksjoner, men også for det mentale. Mio omsorg har ansatte med god erfaring, kunnskap og riktige holdninger til hygiene. Vi kan hjelpe deg, enten om det er med dusjing et par ganger i uken eller for eksempel med morgenstell hver dag. 

Vi hjelper deg med personlig hygiene, dusjing, rent tøy, hårvask og enkel hårklipp. Vi kan også bistå med enkelt sårstell og medisinering. 

 

Fysioterapi 

Det er aldri for sent å bli mer aktiv. Eldre som er fysisk aktive, vil i større grad kunne være selvhjulpne i hverdagen. Det kan gi bedre livskvalitet og bety mindre belastning for pårørende og helsepersonell.  

Vi har lang erfaring med pasienter som sliter med muskel- og skjelettplager, dårlig balanse, nedsatt kapasitet og nedsatt styrke. Vi skreddersyr øvelser og behandling tilpasset deres behov. Vi kommer hjem til deg med eget trenings- og behandlingsutstyr.